פתיחת התפריט הראשי

שם א"ל אדנ"י ענינו הוא המשכה של שם א"ל, שהוא תיקון הראשון מי"ג תיקוני דיקנא, שנמשך ומתגלה בעולם העשייה בשם אדנ"י ונקרא בשם א"ל אדנ"י. הגימטריא של א"ל אדנ"י היא צ"ו שם זה מאיר בעולם העשייה לתשעים ושישה אלפים וכו'.

שמותיו של הקב"ה
7 שמות שאינם נמחקים
הוי"ה · אדנ"י · א"ל · אלהי"ם · אלו"ה · צבאו"ת · שד"י
מילויים לשם הוי"ה
שם ע"ב · שם ס"ג · שם מ"ה · שם ב"ן
שמות נוספים
אהי"ה · שם מ"ב · שם ע"ב (ע"ב תיבות) · א"ל אדנ"י · א"ל הוי"ה · א"ל שד"י · אגל"א · י"ה
כינויים
אלופו של עולם · הקב"ה · ה' אחד · עצמות ומהות · קדמון · אדון · אדם העליון · לא אדם · מלך מלכי המלכים · אויבערשטער · שלום

שם זה הוא אחד מן שלושת השמות "א"ל שד"י", "א"ל הוי"ה", "א"ל אדנ"י", שענינם הוא המשכה של שם א"ל, שהוא התיקון הראשון מי"ג תיקוני דיקנא אל עולמות בי"ע. מבואר כי הענין שדווקא לעולמות הנפרדים נמשך מן שם א"ל שבתיקוני דיקנא, שגבוה יותר מעולם האצילות, לפי שאדרבה, מכיוון שעולמות אלו הם בירידת המדריגה ביותר, משום כך צריך שיבוא להם השפע ממקום עליון ביותר. וזהו ענין "נעוץ תחילתן בסופן".