מטי ולא מטי

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מטי ולא מטי (תרגום: נוגע ואינו נוגע ופירושו: מתפשט ואינו מתפשט) הוא המקור לבחינת רצוא ושוב. המשל מכוחות הנפש הוא בהרצון[1].

ענינו[עריכה]

מטי ולא מטי הוא סדר התפשטות והמשכה( והשפעה ) של אור אין סוף לתוך העולמות. וכיוון שאא"ס, כשמו כן הוא, בלי גבול, התפשטותו לעולמות הוא באופן שאינו בא בהתחלקות. אלא, תיכף עם המשכה יש הסתלכות, כי אם לא, הכלים( והעולמות ) היו מתבטלים[2], בהיותם נבדלים ממקורם. מה שאין כן רצו"ש שעניינו הוא סדר קבלת החיות ( וסדר העבודה של המלאכים והנשמות) של הנבראים מאא"ס. ולכן הסדר הוא הפוך, בתחילה רצוא וביטול למקורו ואחר כך שוב והמשכה בעולמות.

הסיבה לזה שהאור מסתלק מיד כשנמשך מובן מעניין אור הכלול[3] במקורו.בראשית התגלות של האור ההאור עדיין כלול במקורו, וגם כשהוא נמשך ( כי הרי גם בגוף השמש נמצאה אור השמש ), הוא עדיין בהעלם במקורו ולכן אינו משתנה ממהות למהות אחר. ויוצא שגם כשהאור מתפשט( מטי ) אינה מתפשטת( לא מטי ) באופן שתשתנה למהות נפרדת ממקורה. מה שאין כן לגבי הנברא ( שמהותם הוא הייותם נבדלים ממקורם ) כשמסתלק ממציאותו מסתלק ממהותו להיות כלול במקורו. וכן הוא גם באור המתיישב בכלי. מאחר והכלי פועל שינוי בצורת ההתגלות של האור( היינו הגוון )האור, שמרגיש הריחוק ממקורו, משתוקק להסתלק ולהכלל במקורו[4].

משל מכח הרצון[עריכה]

ומובן ממשל בכוח הרצון מכוחות הנפש. כל עניינו של הרצון הוא הטיית הנשמה. ונמצא שכל מהותו הוא התפשתות הנשמה לחוץ. וכמו כן בגילוי הרצון מורגש מציאות הנשמה בגלוי ומיד כשמסתלקת הנשמה מאותו רצון אז מיד מתבטל הרצון. מה שאין כן לגבי שאר כוחות הנפש, לדומא מהשכל. גם אחרי הסתלכות הנשמה מהשכל נשאר קיים מה שהשכיל כבר. מה שאין כן בהרצון, שלא נשאר כלום ממנו[5].

בגוף האדם[עריכה]

בגוף האדם סדר המשכת החיות הוא באופן שבהתחלה יש המשכה ( 'מטי' ) של החיות מהלב אל שאר אברי הגוף ומיד שנמשך חוזר ומסתלק ( 'לא נטיה ) להיות כלול בלב וכך חוזר חלילה[6]

עולם שנה ונפש[עריכה]

'מטי ולא מטי' היא השורש הראשון לזמן, מעין השייכות של מקיף הקרוב לעניין הזמן[7].

הערות שוליים

  1. המשך ס"ו ד"ה ויכולו וגו'
  2. תורה אור פרשת בראשית דף ב' עמ' ד.
  3. ראה הניסמן בהערה 1. ראה גם מעניין האור בכללות באור התורה פרשת תרומה סוף עמוד א'שס"ח
  4. ראה הערה 1
  5. המשך תרס"ו בסוף ד"ה ביום השמיני עצרת וגו' הראשון
  6. תורה אור פרשת בראשית דף ב' עמ' ג בסופו.
  7. צריך מקור