זיו השכינה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זיו השכינה הינו הארה אלוקית שמאירה בעולמות העליונים. ניתן כשכר על תשובה ומעשים טובים (כלומר, תורה ומצוות) שנעשו בעולם הזה.

ענינו[עריכה]

ישנם כמה סוגי המשכות אלקיות לעולם, אחת מהם היא אור; כלומר, שהמשכה שאין בה את ממשות מציאות הדבר (העצם שלו) אלא רק גילוי והארה ממנו. וכאשר נמשך "זיו השכינה", הכוונה היא שנמשכת "הארה" מדרגת שכינה.

בגן עדן[עריכה]

גן עדן הוא בעולם הבריאה, שבו מתגלה השכינה מלכות דאצילות דרך הפרסה שגורמת לאור הקו להיות אור של תולדה. בעולם הבריאה מאירה ספירת הבינה שמקבלת מספירת החכמה. ספירת החכמה מכונה גם עדן, וספירת הבינה היא גן עדן. בגן עדן הוא תענוג ההשגה - שהנשמות נהנות מתורתן.

ספירת החכמה משולה לאות יו"ד. ובגן עדן מאירה הארה מהאות יו"ד, דהיינו, האות ה"א הראשונה שבשם הוי"ה.

בעולם הבא[עריכה]

גם בעולם הבא יהיה גילוי של "זיו השכינה", וכמו שאמרו רז"ל:

"העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתי'.. אלא צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהם ונהנין מזיו השכינה"[1].

הגילוי הזה שונה מהאופן שבו "זיו השכינה" נמצא כיום בגן עדן, כיוון שלעתיד לבוא תתגלה האות "יו"ד" בעצמה. והנשמות יהנו מזיוה ואורה.

ביחס לעולם הזה[עריכה]

אף על פי כן, זיו השכינה שמתגלה בעולמות העליונים אינו בערך לאור האלוקי שאנו מקבלים על ידי לימוד תורה, מכיון שבעולמות העליונים זהו רק זיו, ובעולם הזה אפשר על ידי לימוד תורה וקיים מצוות להתחבר עם הקב"ה ממש (מכיוון שהתורה והקב"ה זה דבר אחד).

ולכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא כי עולם הבא הוא שנהנין מזיו השכינה שהוא תענוג ההשגה, ואי אפשר לשום נברא אפילו מהעליונים להשיג כי אם איזו הארה מאור ה'. ולכן נקרא בשם זיו השכינה; אבל הקב"ה בכבודו ובעצמו, לית מחשבה תפיסא ביה כלל כי אם כאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ומצותיה אזי היא תפיסא בהן ומתלבשת בהקב"ה ממש דאורייתא וקב"ה כולא חד.

תניא סוף פרק ד'

הערות שוליים

  1. ברכות יז, א.