פתיחת התפריט הראשי

קישור לאתר אנ"ש


מתי וכיצד משתמשים בתבנית זועריכה

מומלץ להשתמש בתבנית זו בקישורים חיצונים - במקרה בו הקישור מפנה לאתר anash.org.

יש להקליד את הקוד הבא:

{{אנש}}

התוצאה תהיה: קישור לאתר אנ"ש

מיקומה הראוי של התבנית הוא בסוף השורה, לאחר הקישור ותיאורו.