פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

מילון חסידי:ברוכוביץ

ברוכוביץ הוא כינוי משפחה שהתכנה בו אדמו"ר הזקן, בלבד. לעומת שם המשפחה שניאורי שבו נתכנה בנו אדמו"ר האמצעי, ושם המשפחה שניאורסון שבו נתכנה נכדו אדמו"ר ה'צמח צדק'

רקעעריכה

שמות המשפחה של אדמו"רי חב"ד לא היו אחידים, בפרט אצל אדמו"רי חב"ד הראשונים, שטרם היו נפוצים שמות משפחה.

באותה תקופה היו מייחסים את האדם על פי שם אביו. שם המשפחה של אדמו"ר הזקן, שניאור זלמן, נקרא "בורוכוביץ"[1], שמשמעותה ברוסית "בן ברוך" ובכינוי זה נתכנה גם בערכאות [2], על שם אביו. אביו ואחיו, לעומת זאת, נקראו 'פוזנר', על שם מקום מגוריו של אב המשפחה, רבי משה מפוזנא.

הערות שוליים

  1. היום יום ז' ניסן, שמועות וסיפורים חלק א' ע' 183
  2. אגרות התניא ובני דורו ע' קד