פתיחת התפריט הראשי

יחיאל מאיר יהודה גולדברג (ירושלים)

הרב יחיאל מאיר יהודה גולדברג' היה גזבר בכולל חב"ד ומחשובי חסידי חב"ד באה"ק.

תולדות חיים

נולד בשנת תרל"ח בפולין, לאביו הגה"ח הרב יעקב שלמה גולדברג, משפחה שהייתה מיוחסת לתוספות יום טוב ועלה לארץ עם משפחתו, בט"ו באב תרנ"ח התחתן עם מרת צייטל בת הרב אלטר משה ליפא ליברמן - שהיה מכונה ר' אלטר דער שוחט שהיה ראש השוחטים בירושלים שהיה בנו של ר' יהודה אליהו לייב שמשו של אדמו"ר הצמח צדק.

היה תלמיד חכם מופלג בעל הדרת פנים מחשובי חסידי חב"ד בארץ הקודש וגזבר בכולל חב"ד.

נפטר בכ"א בסיון תשי"א ונטמן בהר הזיתים.

משפחתו

חתנו הרב מרדכי פרוש.

בנו הרב מענדל גולדברג.

חתנו הרב שמואל יצחק פרידמן, אשתו חיה אסתר פרידמן לבית גולדברג, בנו מרדכי פרימן.

בנו המשפיע הגה"ח ר' דוד גולדברג.

חתנו הרב יצחק אייזיק שטרן.