פתיחת התפריט הראשי

הרב משה צבי נאה (? - ז' באייר בסביבות תרע"ח) היה חסיד של אדמו"ר הצמח צדק ואדמו"ר המהר"ש ששימש ברבנות העיר קאליסק במשך כשישים שנה.

תולדות חייםעריכה

נולד לאביו הרב יוסף יצחק נאה, רבה של העיירה סענע שברוסיה הלבנה, ולאמו מרת חיה לאה. בעיירה בה התגורר אביו, היו רוב התושבים חסידי חב"ד.

מצד אביו, היה נצר לשושלת רבנים מורי הוראה, ואף הוא הוסמך לרבנות, ולאחר נישואיו בסביבות שנת תרי"ח התיישב בקאליסק שבפלך וויטבסק, שם התמנה כרב מורה הוראה ואב"ד לקהילה החסידית המקומית.

היה מחסידי אדמו"ר הצמח צדק אדמו"ר המהר"ש ואדמו"ר הרש"ב, והיה נוסע אליהם בקביעות, ובספר 'קצות השולחן' של נכדו הרב אברהם חיים נאה, מובאות מספר שמועות מרבותינו נשיאינו שקיבל ממנו.

כיהן ברבנות קאליסק במשך שישים שנה, עד לפטירתו בז' אייר (בסביבות שנת תרע"ח), ונטמן בעיר רבנותו בבית העלמין היהודי בקאליסק.

משפחתועריכה