פתיחת התפריט הראשי
שבעת המינים מהם היו מביאים ביכורים

מסכת בכורים מסדר זרעים הכוללת ארבעה פרקי משניות, עוסקת בדיני הבאת הביכורים לבית המקדש, וקריאת הפרשה.

ביאורי הרביעריכה

העניים מביאים את הבכורים בסלים פשוטים וזולים[1], ונוטלים את הסלים מהם כחלק מהבאת הקרבן, בניגוד לכך, העשירים מביאים בכלים של זהב וכסף, אך משאירים את הכלים אצלם על כך אומרת הגמרא במסכת בבא קמא[2]: היינו דאמרי אינשי, אחרי עניותא אזלא עניותא.

הרבי חוקר האם הבאת הביכורים בסל היא חלק מחיוב נתינת הביכורים או חלק ממעשה הנתינה, או שהוא חיוב נפרד, ובכך הוא מסביר קושיות רבות המתעוררות בסוגיא ובדברי הרמב"ם[3]

הערות שוליים