תורת חיים (ספר)

תורת חיים הוא ספר המלקט מאמרי חסידות מאדמו"ר האמצעי, על פרשיות הספרים בראשית ושמות. רובם של המאמרים מיוסדים על מאמרי אביו, אדמו"ר הזקן, שנדפסו בספר תורה אור.

שער הספר ממהדורת ורשה תרכ"ו

חלקי הספרעריכה

תורת חיים - בראשיתעריכה

הספר "תורת חיים" על ספר בראשית מחולק לשני חלקים:

החלק הראשון, מפרשת בראשית עד פרשת חיי שרה, נדפס על ידי אדמו"ר האמצעי בעצמו, בשנת תקפ"ו. אדמו"ר האמצעי רצה להדפיס עוד חלקים, אך לא עלה הדבר בידו.

החלק השני, מפרשת תולדות עד פרשת ויחי, נדפס בשנת תרכ"ו על ידי בנו של אדמו"ר האמצעי, רבי מנחם נחום.

תורת חיים - שמותעריכה

הספר נעתק מכתביו של החסיד רבי צבי הירש השוחט[1]. בשנת תש"ז נדפס הספר על ידי הרבי, בהוראת חמיו אדמו"ר הריי"צ, מצילום כתב ידו של המעתיק רבי שמואל סופר. אותו מעתיק כתב את דרושי אדמו"ר האמצעי בכתב יד ברור, ואף סידר עליהם מפתחות לפי סדר העמודים.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שוליים

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לחב"דפדיה והשלימו אותו. יתכן שיש על כך פירוט בדף השיחה.