תוניסיה

תוניסיה היא מדינה מוסלמית הנמצאת בצפון אפריקה. הייתה מהמדינות הראשונות אליהן שלח הרבי שלוחים.

היסטוריהעריכה

בתוניסיה קיימת קהילה יהודית עוד מימי שלמה המלך. עיקר הקהילה התרכזה בעיר הבירה תוניס, בעיר קירואן ובאי ג'רבה.

הקהילה היהודית בתוניסיה מנתה עד להקמתה של מדינת ישראל כ-120,000 יהודים, אך במהלך השנים, ובפרט עם הכרזת העצמאות של תוניסיה בשנת תשט"ז, עלו מרבית היהודים לארץ ישראל, וכיום מונה הקהילה כ-900 יהודים בלבד.

חב"ד בתוניסיהעריכה

החל מתחילת שנות הנשיאות שלח הרבי את הרב בנימין גורודצקי לתוניסיה. בשנת ה'תשט"ו ביקשו ראשי הקהילה היהודית מהרבי, דרך הרב גורודצקי, להקים מוסדות חינוך חב"דיים בתוניס.

הרב גורודצקי ניהל משא ומתן עם ארגון הג'וינט על מימון הפעילות, בתחילה התנגד הג'וינט בתוקף לפעילות חב"דית בתוניסיה, אך בהמשך הסכים לממן חמישים אחוז מהפעילות.

בשנת ה'תש"כ, שלח הרבי את הרב ניסן פינסון לתוניסיה.

הקמת המוסדותעריכה

עם הגעתו הקים הרב פינסון את מוסדות אהל יוסף יצחק ליובאוויטש בתוניסיה, שכללו תלמודי תורה, בתי ספר לבנות וישיבות בקהילות היהודיות המרכזיות. בנוסף הקים מקוואות טהרה במקומות רבים.

בשנת תשכ"ט נוצרה בעיה שאיימה על מוסדות חב"ד, עד כדי סגירתם. כשהודיע הרב פינסון לרבי על כך, הורה הרבי שישלחו אליו ספר תורה ובזכות זה תתבטל הגזירה.

הרבי אמר לוודא שבספר כתוב 'פצוע דכא' באל"ף, ושאותיות שי"ן בספר הן בעלות עוקץ ולא בסיס רחב, ולאחר מכן הכניס בעצמו את ספר התורה ל-770, ולמחרת עלה לתורה בספר זה.

בשנת תשמ"ה הקים ארגון הטרור אש"ף את מפקדתו בעיר הבירה תוניס, והיא שכנה בסמיכות מקום לבית חב"ד בעיר. בעקבות כך, התעורר חשש בקהילה היהודית כי אש"ף יעשה פיגועים בקרב יהודי המדינה.

ארגון הביון הישראלי, המוסד, פנה לרב ניסן פינסון, וביקש ממנו עזרה בהעלאת יהודי תוניסיה לארץ ישראל, אך הוא סירב ואמר כי הרבי הורה שלא לעזוב.

המוסד שלח אל הרבי את אפרים הלוי בנסיון לשכנע את הרבי להסכים לעליית יהודי תוניסיה לארץ, אך הרבי אמר לו כי לא נשקפת סכנה ליהודים המתגוררים שם. לימים אמר הלוי כי הרבי צדק והמוסד טעה.

כיום משמש הרב בנימין חטאב כשליח למדינה.

הרבי ורבני תוניסיהעריכה

הרבי עמד בקשר מכתבים הדוק עם כמה מרבני תוניסיה.

הרב מצליח מאזוז, מייסד ישיבת כסא רחמים, התכתב עם הרבי רבות, ואף סייע לשליחת הרב פינסון בהקמת המוסדות. בנו, הרב מאיר מאזוז, אף שימש כרב בישיבת חב"ד.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה