פתיחת התפריט הראשי

קובץ תמונה


מתי וכיצד משתמשים בתבנית זועריכה

מומלץ להשתמש בתבנית זו בקישורים חיצונים - במקרה בו הקישור מוליך ישירות לקובץ תמונה (או מספר תמונות).

יש להקליד את הקוד הבא:

{{תמונה}}

התוצאה תהיה: קובץ תמונה

מיקומה הראוי של התבנית הוא בסוף השורה, בצמוד לקישור וללא רווח בינו לבין התבנית.