תבנית:היום יום/ו' סיון

א' דחג השבועות. בשעת קריאת עשרת הדברות עומדים ופניהם אל הספר תורה, אין אומרים אקדמות.

הסתלקות הבעל שם טוב - ביום הרביעי א דחג השבועות תק"כ ומנוחתו כבוד במז'יבוז'. אדמו"ר הזקן אמר על זה - יום ד' כ' בכסלו תקנ"ט בפטרבורג - ביום הרביעי נטלו המאורות.