פתיחת התפריט הראשי

קו השמאל הוא השני מבין שלושת הקוים בהם נמשכים ומתחלקים הספירות. ענינו של קו השמאל הוא ההשפעה בצמצום ובבחינת דין, ולכן נקרא הוא בפתח אליהו בשם "חד קציר". קו השמאל עומד בניגוד לקו הימין וממוצע על ידי קו האמצעי

ענינועריכה

קו השמאל הוא השני מבין שלושת הקוים בהם מתחלקים עשר הספירות. לקו זה שייכים ספירות בג"ה, בינה גבורה והוד, שהם הספירות שהם בבחינת צמצום וקבלה. קו השמאל ענינו הוא עליה מלמטה למעלה בבחינת אור חוזר לעומת קו הימין שענינו הוא השפעה מלמעלה למטה בבחינת אור ישר.

כמו כן, ענינם של ספירות אלו הוא הצמצום וההתכנסות, בניגוד לספירות קו הימין שענינם הוא ההרחבה וההתפשטות.

מהצמצומים הבאים מקו השמאל נוצרים בריבוי השתלשלות החיצונים והקליפות.

ראו גםעריכה