פורטל:תורת החסידות

תורת החסידות היא תורה העוסקת ברבדיה הפנימיים של כל הנמצאים וביחסם אל הבורא. היא עוסקת באופן בריאת העולם על ידי הבורא, מתוך התייחסות מפורטת אל הדרגות השונות של הכח והחיות האלוקי בירידתו להחיות ולקיים את הבריאה. ביכולתם של הנבראים להכיר את הבורא ולקיים מצוותיו, כמו כן עוסקת במהותם של הגילויים האלוקיים, בתורה, במצוות, בנבואה, בבית המקדש וכדומה. היא עוסקת רבות בעיקרי האמונה, ובדרגתם הנעלת של נשמות ישראל והבחירה של בורא עולם בהם לקיים את מצוותיו.

התייחסותה של תורת החסידות לכל שלל הנושאים המבוארים בה לכל שלל גווניה הוא מתוך נקודת היסוד; שכל מציאות איזו שתהיה נמדדת באיכות יחסה והכרתה באלקים. אמיתתו של כל נברא נמדדת במידת ביטלו לאלקים, ומעלתן של כל הנמצאים נמדדת במידת האלקות המתגלה בהם. בכך מסבירה תורת החסידות בפרטיות את מעלת המצוות לפרטיהן, בהן מתגלים כוחות וגילויים אלוקיים באופן מיוחד.

תורת החסידות התגלתה על ידי הבעל שם טוב לקראת סוף שנות ה' אלפים ת', והתפשטה ברחבי מדינות אירופה על ידי תלמידיו בשנים שלאחר מכן. עם עלותו של האדמו"ר הזקן על כס הנשיאות ייסד את חסידות חב"ד. בתורתו הרחיב האדמו"ר הזקן את יסודות החסידות, ביארה בריבוי משלים, ביאורים ודוגמאות. במשך השנים עם ההוספות והביאורים שנוספו בה על ידי ממשיכי דרכו של אדמו"ר הזקן וממלאי מקומו הרחיבה תורת החסידות את גדלה לכמות עצומה של מאמרים ביאורים וסוגיות.

במסגרת האתר "חב"דפדיה" נעשה ניסיון לקבץ באופן כללי את הסוגיות והנושאים המרכזיים שבתורת החסידות ולהגישה לפניכם באופן אנציקלופדי מסודר וקריא, עם זאת עבודה רבה עדיין לפננו ואתם מוזמנים לסייע בידנו.

תורת החסידות עוסקת רבות במציאותו של ה', בשמותיו, ביחסו לעולם ולנבראים שבה, ובאופן בו הוא ברא אותה. מאמרים רבים עוסקים בגילויים השונים שמתגלים ממנו בדרגתם בכינוים ויחסם לנבראים בעולם. ברבים מהם ביאורים על מציאות העולמות ויכלתם להשיג בהשגות אלוקיים כל עולם לפי דרגתו החל מעולמות אלקיים הבטלים בביטול מוחלט לאלוקים וממשיך בעולמות שבהם נבראים כמלאכים שמציאותם בטלה אף הן לאלוקים וכלה בעולמות תחתונים של הקליפות שמצד ישותם חשים "אֲנִי וְאַפְסִי עוֹד" (ישעיה מז, ח).


{{{טקסט}}}


תורת החסידות עוסקת רבות בעם ישראל; במעלתם, ביחסם אל הבורא, בעבודתם, ותכלית בריאתם, בתורה ובמצוות שנצטוו ובעקרי הדת היהודית.


תרשים עשר הספירות שבהם מתגלה הנפש האלוקית


מבואר כי הקב"ה עצמו נעלה מכל שם, שהוא פשוט בתכלית הפשיטות. אלא שכאשר מתגלה הקב"ה במידה מסויימת, אזי נקרא הוא בשם זה. כאשר מתפללים אומרים את שמותיו של הקב"ה ואף שמתפללים אליו ולא למידותיו, היינו, שעל ידי אמירת שמותיו אנו מתכוונים אליו, הכוונה היא לאור שמחיה את הכלי של הספירה שהוא למעלה גם מהאור שמתלבש באותה הספירה.

הנפש האלוקית היא כינוי כללי לחלק הרוחני והאלוקי שביהודי, הכולל נפש רוח ונשמה. נפשו של היהודי נקראת "אדם", והיא נבראה בדומה ל"אדם העליון". ולכן היא כלולה מעשרה כוחות, ומלובשת בשלושה לבושים.

סיבת ירידתה לגוף, היא בכדי שתתעסק ותברר את ה'נפש הבהמית', ותהפוך אותה לקדושה.

ערכים רבים עוסקים במהותה של תורת החסידות, באופן התגלותה, בהפצתה והחיוב וההכרח בלימודה וידיעתה.
תורת החסידות: תורת החסידות  •  תורת חסידות חב"ד  •  לימוד החסידות  •  פנימיות התורה

מאמרים מפורסמים:אחת שאלתי עת"ר

 •  שובה ישראל תרנ"ט  •  פתח אליהו (תו"א)  •  מי כמוך תרכ"ט  •  האמנם  •  וידעת מאסקווא  •  בלילה ההוא - ת"ש  •  באתי לגני  •  ואתה תצווה  •  ביום עשתי עשר  •  לא תהיה משכלה
שונות: מאמר  •  שיחה  •  המשך  •  מוגה  •  בלתי מוגה  •  הנחה  •  חוזר  •  ביכלאך


תורת החסידות התגלתה על ידי הבעל שם טוב בעל פה, דבריו אלו נכתבו לאחר מכן ונדפסו בספרים על ידי תלמידיו. הספר הראשון שהודפס היה תולדות יעקב יוסף שהודפס על יד רבי יעקב מפולנאה. לאחר מכן נדפסו עוד ספרי חסידות רבים. בהם לוקטו מדברי הבעל שם טוב ותלמידו המגיד ממעזריטש. במשך השנים כתבו תלמיד הבעש"ט ואדמו"רי החסידות ריבוי ספרים העוסקים בתורה זו ובמשנתה.

האדמו"ר הזקן חיבר את ספר ה"תניא" שהיה לספר היסודי והעיקרי בתורת חסידות חב"ד ומספרי היסוד בספרי החסידות בכלל. דורו של האדמו"ר האמצעי זכה לריבוי ספרים שהודפסו על ידו בדפוס החל מתורת האדמו"ר הזקן ב"סידור עם דא"ח" ובספריו שלו כמו הספרים "תורת חיים", "דרך חיים" ועוד.

בתקופת הצמח צדק התרבה הארון הספרים החבד"י ונוספו בו גם ה"לקוטי תורה" ו"התורה אור", עם זאת עיקר הריבוי וההדפסת הספרים בדפוס ובאופן מסודר החלה בעיקר בתקופת הרבי, שהחל להדפיס את כל ספרי חסידות חב"ד מראשיתה ומהלך השנים עד היום הזה הלכים ונדפסים מאות ספרי החסידות של כל רבותינו נשיאנו.

קיימים אתרם רבים במרחבי רשת האינטרנט העוסקים בתורת החסידות:
תמונת הקישור תמונת הקישור תמונת הקישור תמונת הקישור תמונת הקישור תמונת הקישור
chabad.info
חדשות חב"ד
chabadinfo.com
חדשות חב"ד (אנגלית)
מפתח
ספרי הרבי
hebrewbooks
ספריית חב"ד
chabadlibrary
ספרי חב"ד (טקסט)
770live
שידור חי מ-770רוצים לעזור? הנה כמה משימות שבהן אתם יכולים לתרום:
רשימת הערכים המבוקשים
בדף זה תמצאו ערכים בחסידות החסרים בחב"דפדיה.

מקורות לערכים בחסידות וערכים נוספים תוכלו למצוא בספר הליקוטים (לפי א"ב ובסוף כל ערך ציון למקורות נוספים בשאר הספרים) והמפתחות שבסוף תורה אור וליקוטי תורה. בהצלחה רבה ובברכת משיח נאו!

בנוסף שימו לב כי לא כל הערכים המובאים בדף זה באמת ראויים להיכלל בחב"דפדיה באם לא יהיה עליהם פירוט ממשי המדגיש את חשיבותם.

רשימות ערכי חסידות נוספים שחלקם דרושים לחב"דפיה תמצאו ב:

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

פורטל נשיאי חב"ד פורטל גאולה ומשיח פורטל בית רבי פורטל תורת החסידות פורטל ימי חב"ד פורטל אישי חב"ד פורטל ניגוני חב"ד פורטל ספרות חב"ד פורטל תורת הנגלה