פתיחת התפריט הראשי

פורטל:הפצת המעיינות/הידעת?/קטעי הידעת?/14

שליח נודד הינו שליח מיוחד אשר נודד ברחבי היבשת או המדינה אליה נשלח להפיץ יהדות וחסידות.

שד"ר (שלוחא דרבנן) הוא שליח הנודד ותפקידו "לזרוע רוחניות ולקצור גשמיות". כלומר, לחזור חסידות ודברי התעוררות, ולאסוף כסף עבור מטרות יהדות, כנהוג יותר בעבר.