פורטל:גאולה ומשיח/ערך נבחר/11

בשורת הגאולה היא הכרזתו של הרבי שנמצאים אנו בסוף זמן הגלות ושדורנו הוא דור האחרון של הגלות והראשון לגאולה ובימינו תושלם הכוונה העליונה של הבאת הגאולה.

בהכרזתו זו הדגיש הרבי פרטים רבים: את הזמן שחלף שכלו כל הקיצין ושנמצאים כבר ברבע האחרון של האלף השישי, את העבודה הרבה של בני ישראל שסיימו את כללות העבודה, את הסימנים הרבים לסיום הגלות ועד לגילויים נפלאים בעולם הנעשים אודות להתקרבות לזמן הגאולה והגילויים האלוקיים שיהיו בה.

בשיחותיו אלו תבע הרבי להוסיף בתורה ומצוות בכלל ובפעולות מיוחדות בפרט (בצפייה לגאולה, בלחיות גאולה, בלימוד ענייני גאולה ומשיח ועוד) על מנת להחיש ולקרב את ביאת המשיח והתגלותו השלימה.