עולם (בחסידות)

המונח "עולמות" מפנה לכאן. לערך העוסק במגזין עולמות, ראו עולמות (מגזין).

עולם הוא כל אחד מארבעת עולמות אבי"ע. עולם הוא כינוי כללי לכל אחד מהעולמות, בעוד שבפרטות כל אחד מהעולמות כולל מספר גדול לאין קץ של עולמות והיכלות שונים.

ביאורעריכה

מבואר כי עולם הוא לשון העלם, כי כדי להיות עולמות צריך להיות הסתר בכמה צמצומים רבים ועצומים. וזהו על ידי בחינת המלכות, שלכן נקרא "מלך העולם", שהתהוות העולמות היא מבחינת מלכותו.

דרגות בעולמותעריכה

העולמות בדרך כלל מחולקים לשלוש דרגות: עולמות האין סוף שלפני עולם האצילות, עולם האצילות, ועולמות בי"ע.

העולמות מחולקים בדרך כלל לעלמין סתימין דלא אתגליין ועלמין דאתגליין. ומבואר כי עלמין סתימין דלא אתגליין, הם היכלות של אבא ואמא, ועלמין דאתגליין הם היכלות של זעיר ונוקבא. שבשני מיני עולמות הללו בוקעים ויורדים ומתגלים האורות העליונים למטה.

ספירות עולמות והיכלותעריכה

בכל אחד מארבעת עולמות אבי"ע, ישנם עשר ספירות, עולמות והיכלות.

עשר הספירות בכל עולם הם אלוקות ממש ואינם צריכים להתברר, ואילו העולמות וההיכלות צריכים להתברר, על מנת להתכלל בעשר ספירות שהם אלוקות ממש.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה