ספר המפתחות לספרי אדמו"ר הצמח צדק

ספר המפתחות לספרי ומאמרי כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק הוא ספר שיצא לאור בעריכת חברי הכולל אברכים שע"י מזכירות הרבי, והיה התשתית להדפסת ספר הליקוטים - דא"ח צמח צדק.

היסטוריהעריכה

בשנת תשכ"ו יצאה לאור המהדורה הראשונה של ספר המפתחות לתורת אדמו"ר הצמח צדק, אך בשנים שלאחר מכן הלכו ונדפסו ספרים נוספים מתורתו, ובשל כך נוצר צורך להוציא לאור מפתח מעודכן.

העבודה הוטלה על אברכי הכולל אברכים שעל יד מזכירות הרבי, ולקראת י"ט כסלו תשל"ד הודפס הספר.

על הספרעריכה

הספר כולל:

  • מפתח ענינים.
  • מפתח פסוקי תנ"ך.
  • מפתח מאמרי רז"ל (רק אלו המתבארים, ולא אלו המוזכרים).
  • מפתח שמות אנשים וספרים[1].
  • ראשי פרקים מתולדות חייו של אדמו"ר הצמח צדק[2].
  • רשימת הספרים והמאמרים של אדמו"ר הצמח צדק שנדפסו עד זמן ההוצאה לאור של הספר.

על פי הוראת הרבי, במהלך החודשים הבאים עמלו אברכי הכולל על הדפסת קונטרסי מילואים לספרי אור התורה שהופיעו לאחרי הדפסת ספר המפתחות, וכן מפתח לתורת אדמו"ר הזקן[3] שהתבארה בתורת אדמו"ר הצמח צדק, וכן השלמות והוספות למפתחות עצמם. כאשר קונטרס המילואים הראשון הודפס בתחילת חודש אלול תשל"ד, וקונטרס נוסף הודפס לרגל כ"ד טבת תשמ"ב, בו נכללו מלבד ההוספות, גם מפתחות לביטויים מיוחדים בספרי הצמח צדק, ומפתח לגימטריאות, ראשי תיבות ואותיות (בשונה מהספר וקונטרס המילואים הראשון, הקונטרס השני נערך על ידי ר' יצחק גאנזבורג בלבד).

בפתיחת הספר, נדפס מפתח ללוח העמודים שבספרי אור התורה להצמח צדק, כדי להקל על מציאת העמודים בספרים.

(בשנת תשמ"ב יצא לאור ספר במתכונת דומה על תורת אדמו"ר האמצעי, בעריכת ר' יצחק גאנזבורג).

בשנים הבאות לא הודפסו קונטרסים נוספים, אלא בכל כרך חדש שיצא לאור, הודפסו בסופו מפתח ענינים על אותו הספר, ומלבד הקושי בשימוש נרחב במפתח כאשר לכל ספר יש מפתח נפרד, היה חסר במפתחות אלו את כל שאר המפתחות שהודפסו בספר.

בשנת תשע"ג, לאחר היוזמה של מספר אברכים להוציא לאור מחדש את ספרי אור התורה שאזלו מהשוק, הודפסה מהדורה חדשה של ספר המפתחות, ובעקבותיהם, יצאה לאור מהדורה חדשה של ספר המפתחות בה שולבו הספר, הקונטרסים, והמפתחות שהודפסו בכל ספר בנפרד, עם הוספות והשלמות, ותיקוני טעויות שנפלו בהוצאות הנ"ל.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שוליים

  1. במהדורה הראשונה נכללה רשימה קצרה בלבד, שהושלמה בקונטרס המילואים שהודפסה בתחלת אלול תשל"ד.
  2. כמי שנרשמו על ידי הרבי והודפסו כהוספה לשו"ת צמח צדק, קה"ת תש"ה.
  3. תניא, לקוטי תורה, סידור וביאורי הזוהר.