פתיחת התפריט הראשי
Male no free image yet-he.svg.png

הספר סוערות בדממה הוא סיפור מסירות נפשם של נשים יהודיות גיבורות מאחורי מסך הברזל ברוסיה הקומוניסטית. יצא לאור בב' כרכים. נערך על ידי ר' מנחם זיגלבוים.

תוכן הספרעריכה

ספרים וסיפורים רבים נכתבו על מסירות נפשם של יהודים וחסידים על שמירת התורה והמצוות בכור ההיתוך מאחורי מסך הברזל, "יהדות הדממה". ייחודיותו של ספר זה הוא סיפור ותיעוד חיי מסירות הנפש של נשים צדקניות מתקופה זו.

חלק עיקרי מן הספר בנוי מהסיפורים שסיפרו בעלות המעשה בראיונות שנערכו עמן, או עם נשים אחרות שהכירו את הגיבורות מקרוב.

בסיפורים בא לידי ביטוי מסירות נפשם של נשות החסידים ברוסיה הקומוניסטית על חיים של יהדות וחסידות מתוך אומץ, נחישות וזקיפות קומה יהודית-חסידית.

הכרך הראשון של הספר יצא לאור בראש חודש כסלו תשס"ה על ידי ר' מנחם זיגלבוים בדפוס חיש הפצת המעיינות[1]. בעקבותיו יצא לאור כרך נוסף לכבוד י"ט בכסלו תשע"א.

כרכי הספר מכילים עשרות רבות של תמונות אוטנטיות, מסמכים ועדויות מרתקות. טרם הוצאת הספר לאור, פרקים ממנו פורסמו בשבועון בית משיח.

נשים עליהם מסופר בספרעריכה

הספר כולל פרקים נפרדים על סיפורם של נשות החסידים בין הגיבורות שסיפורן מופיע בספר:

חלק ראשון
חלק שני

הערות שוליים

  1. יצא לאור: "סוערות בדממה" ח' כסלו תשס"ה (21.11.2004) באתר חב"ד אינפו.