נתן גוראריה (קראון הייטס)

הרב נתן גוראריה (י"א אדר ראשון תרפ"ז-ה' אב תשס"ה) היה חסיד חב"ד ואיש עסקים גדול בשכונת קראון הייטס.

יושב משמאל בחתונתו לצד אביו הרב חיים שמריהו גוראריה

תולדות חייםעריכה

נולד בי"א אדר ראשון בשנת תרפ"ז בעיר דווניסק לאביו הרב חיים שמריהו גוראריה, ונקרא על שם סבו ר' נתן.

את שנות ילדותו עשה בריגא, ובגיל 8 עלה לארץ הקודש בראש חודש אדר ב' תרצ"ה. ר' נתן זכה שהרבי הריי"צ יהיה השדכן שלו, ויציע אותו לדודו החסיד המפורסם הרב חיים אליעזר קרסיק מתל אביב. ואכן ר' נתן התחתן עם בתו שיינא טעמא, לימים - עורכת הרבעון 'די אידישע היים'.

ביום י"ח באדר תשי"ג הגיע ר' נתן, בהוראתו המפורשת של הרבי, לגור בשכונת קראון הייטס.

בסוף שנות היו"דים הדפיס בהוצאת דפוס 'מאורות' את "הש"ס החב"די" - תלמוד בבלי עם הוספת פירושי הצמח צדק לכל מסכת, וקיבל הוראות מהרבי בזה.

מיד כאשר הקים הרב מיכאל טייטלבוים את ישיבת אוהלי תורה הפך ר' נתן לחבר ההנהלה, ותרם מכספו להחזקת המוסד.

היה מקושר בלב ונפש לרבי, והיה נותן סכומים גדולים לרבי ולעניניו. פעמים רבות היה יושב בהתוועדויות של הרבי עם זקני החסידים שהיו יושבים מאחורי הרבי.

לאחר פטירתו של אביו הקים ר' נתן בהוראת הרבי קרן גמ"ח לעילוי נשמתו, ועזר לעשרות אברכים.

ביום רביעי ה' מנחם אב תשס"ה, נפטר הרב גוראריה לאחר מחלה קשה.

משפחתועריכה

בניו
בתו