ב"ה

נרשמתי לאתר, בקיץ תשס"ז.

הייתה הפוגה ארוכה.

הצצתי לפתע באתר, וגיליתי שהאתר התקדם בצורות לא רגילות.

החלטתי לחזור, לא בגדול.