פתיחת התפריט הראשי

במסכת מכות יש 3 פרקים ו23 דפים.

הפרק הראשון של המסכת עוסק בדיני עדים זוממים; הפרק השני עוסק בדיני רוצח בשגגה ועיר מקלט; השלישי עוסק בדיני מלקות.

סיום המסכתעריכה

במשנה בסוף המסכת מובא: רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הרבי מבאר כי בזה מודגשת מעלתם של ישראל שלמעלה מהתורה, שעוד לפני שמשה קיבל תורה מסיני ישנו כבר הענין ד"כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" להיותם "נצר מטעי מעשה ידי להתפאר", וזה ש"משה קיבל תורה מסיני ומסרה" כו', הוא בשביל (העיקר) ישראל, - "רצה הקב"ה לזכות את ישראל "לפיכך הרבה להם תורה ומצוות"[1].

ביאורי הרביעריכה

הערות שוליים