מנחם מנדל מקוצק

רבי מנחם מענדיל מורגנשטרן מקוצק, המכונה השרף מקוצק (ה'תקמ"ז - כ"ב בשבט ה'תרי"ט) היה מייסד חסידות קוצק. התפרסם בחריפותו ובתביעתו להתמסרות מוחלטת לעבודת השם אמיתית ומסלידה מכל בדל ששקר וזיוף.

ציונו של רבי מנחם מענדיל (מצבה שלישית משמאל - ההנצחה הכי ארוכה). במקום טמונים גם שנים מבניו: רבי דוד מורגנשטרן (משמאל לו) ורבי בנימין (מימין לו), נכדו: רבי יעקב יהושע (המצבה הראשונה משמאל) וחתנו: רבי דוד זאב (המצבה הראשונה מימין) בבית העלמין היהודי בקוצק

תולדות חייםעריכה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לחב"דפדיה והשלימו אותו. יתכן שיש על כך פירוט בדף השיחה.

נולד לאביו רבי לייבוש היילפרין, (שהמיר את שם משפחתו לאחר דיכוי המרד הפולני).

עם הרבי הצמח צדקעריכה

בין הצמח צדק לרבי מנחם מענדל מקוצק (שנקראו שניהם באותו שם וכינוי - "מנחם מענדל"), היה קשר הדוק. שררה ביניהם מחלוקת אידיאולוגית נקודתית: הרבי מקוצק סבר כי יש לקחת כמניין אברכים ולהעלותם לרמות גבוהות מה שיגרור השפעה לטובה על כל העולם כולו, בעוד שהצמח צדק דגל בהשפעה פרטנית ויחידנית על כל יהודי[1]. למרות מחלוקת זאת, כאשר רצה חסיד לנסוע אל הצמח צדק, הרבי מקוצק אמר "מנדל מנדל - לגזרה שווה".

היה להם גם תלמיד משותף: הרב מעשיל גלבשטיין.

רבי מנחם מענדל ושושלתו - וסידורו של אדמו"ר הזקןעריכה

כאשר[2]רבי מנחם מענדל היה מתפלל ביחידות, הוא היה מתפלל בסידורו של אדמו"ר הזקן.[3]

גם חתנו של רבי מנחם מענדל, רבי אברהם מסוכוטשוב בעל האבני נזר היה מתפלל בסידור אדמו"ר הזקן, ולא הייתה דעתו נוחה כשהעובר לפני התיבה לא היה מתפלל בנוסח זה.[4]

וכן מסופר על נינו של הרמ"מ מקוצק, רבי יצחק זעליג מורגנשטערן האדמו"ר מסוקולוב-קוצק"והידר להתפלל בדרך כלל מתוך הסידור - זה סידורו של האדמו"ר מהרש"ז מלאדי זי"ע שהיה חביב עליו ביותר"[5].

הרבי על רבי מנחם מענדלעריכה

בחלוקת דולרים של כ"ו אדר ראשון תשנ"ב עבר יהודי שהציג את עצמו כצאצאו ואמר לו הרבי: "הקוצקר היה חד ("איז געווען א שארפער"), הכוונה בזה שהוא נותן את דעתו באופן פתוח, ובאופן מאוד ברור, מבלי לפחד מה יאמרו המתאספים סביבו. והשי"ת יברך אותך ללכת באותה הדרך"[6][7].

הערות שוליים

  1. בדרכי החסידים, עמוד 156
  2. קטע זה הינו מתוך מאמר של הרב ברוך אוברלנדר.
  3. הגאון הרי"י פיקרסקי, התוועדויות תשמ"ח חלק ב' עמ' 566.
  4. הגאון הרי"י פיקרסקי, התוועדויות תשמ"ח חלק ב' עמ' 566.
  5. 1בספרו 'שארית יצחק', תל אביב תשמ"ט, תולדות המחבר עמ' קיז.
  6. אשתו של הנ"ל הצביעה על בעלה ואמרה שהוא אותו דבר והרבי חייך.
  7. דברי משיח תשנ"ב חלק ג' 192.