מאיר מרדכי טשערנין

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הרב החסיד ר' מאיר מרדכי טשרנין מבוריסוב, היה מזקני ונכבדי החסידים בחצרו של אדמו"ר הרש"ב.

תולדות חיים[עריכה | עריכת קוד מקור]

לא ידועים לנו פרטים אודות שנת הולדתו, אך ידוע לנו שבשנת תרמ"ב כבר נמנה על 'קשישי החסידים'[1].

היה תלמיד מובהק של החסיד הנודע ר' שמואל מבוריסוב, ולמד אצלו חסידות במשך עשר שנים[2].

אדמו"ר הריי"צ מעיד עליו שהיה למדן עמוק ובקי בהרבה מסכתות[3], וכן שהיה 'בעל שמועה'[4].

במשך למעלה מעשרים שנה היה מלמד לנערים בבוריסוב, ולאחר מכן קבע את מגוריו בליובאוויטש.

בספר השיחו תרפ"א הוא נמנה על ידי אדמו"ר הריי"צ במערכה הראשונה של ה'חוזרים' בעשר השנים הראשונות לנשיאותו של אדמו"ר הרש"ב, בין השנים תרמ"ט-תרנ"א[5].

בתקופת מגוריו בליובאוויטש, התפרנס מעבודתו כסוכן בעסקיו של הרז"א, ולצד זאת הקדיש שעות רבות מידי יום ולמד בהתמדה נגלה וחסידות.

ר' מאיר מרדכי זכה להיות מהחסידים המקורבים ביותר לאדמו"ד הרש"ב שנהג להתייעץ איתו[6], להזמין אותו להתוועדויות של קבוצת חסידים מצומצמת[7], ועוד.

בזכרונותיו של אדמו"ר הריי"צ משנות ילדותו, מוזכר ר' מאיר מרדכי פעמים רבות, והוא אף מונה אותו בין שלושת החסידים המיוחדים שהיו יקרים לו מאוד בשנים אלו, והיתה להם השפעה רבה עליו, והרבה מהסיפורים הפתגמים והשמועות שאדמו"ר הריי"צ רשם בזכרונותיו, נרשמו מפיו[8].

בסעודת החתונה של אדמו"ר הריי"צ, כאשר אדמו"ר הרש"ב הסתובב בין הנוכחים להשגיח שהכל מתנהל כראוי ולומר עמם 'לחיים', נמנה על שלושת החסידים שנבחרו להתלוות אליו[9], ובהמשכו של אותו שבוע, כאשר בעקבות עלילה שהעלילו על אדמו"ר הריי"צ והוא הוצרך להתייצב בעיצומם של ימי השבע ברכות בפני נציגי הצבא באורשא, התלווה אליו[10].

בשנים מאוחרות יותר, ניסה אדמו"ר הריי"צ להתחקות אחר צאצאיו ובני משפחתו[11].

הערות שוליים

 1. על פי שיחת יום שבת תשובה בסעודה, תש"ה.
 2. התמים חלק ז' עמוד קב. שיחת חג הפסח תרצ"ד אות טו. התמים חוברת ג' עמוד כז (קל, א). חוברת ה' עמוד ח' (רטז, ב). עמוד קא (רסג, א). ספר השיחות קיץ ה'ש"ת עמודים 29, 136, 152. תש"א עמוד 104. תש"ה עמוד 17. ספר השיחות תש"ו-תש"י עמוד 89 ועמוד 101. ועוד. איזכוריו באגרות קודש של אדמו"ר הרש"ב ואדמו"ר הריי"צ נסמנו במפתחות.
 3. לקוטי דיבורים חלק א' (באידיש) עמוד 250.
 4. ספר התולדות אדמו"ר הריי"צ חלק א' עמוד 120.
 5. עמוד 17.
 6. אגרות קודש אדמו"ר הרש"ב חלק ג' עמוד קנג ועמוד קפ.
 7. ראו לדוגמא זכרונותיו של אדמו"ר הריי"צ מהתוועדות יום הולדתו ה-11 בשנת תרנ"א.
 8. ספר התולדות אדמו"ר הריי"צ חלק א' עמוד 94.
 9. ספר התולדות אדמו"ר הריי"צ חלק ב' עמוד 100.
 10. שם, עמוד 104.
 11. אגרות קודש חלק ז' אגרת ב'קמה. חלק י"ז אגרת ו'תשג.