פתיחת התפריט הראשי

אירועים ביהדותעריכה

  • תרמ"ב – רבי יעקב יצחק שפירא מבלנדוב, מחבר הספר 'אמת ליעקב', נפטר.
  • תרפ"ב – רבי ישראל חיים פרידמן מראחוב, מחבר ספר 'ליקוטי מהרי"ח', נפטר.
  • תרפ"ז – רבי מסעוד הכהן אלחדד, ראש ישיבת המקובלים 'בית אל' ומחבר הספרים 'כח מעשיו' ו'ברכת כהן', נפטר.

ימי חב"דעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה


הפתגם היומי - כ"ד בסיון - מלוח היום יום
השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי מאחר שאין אני מכירו פנים . . ההתקשרות האמיתית היא על ידי לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו בלימודם ובהתוועדותם, ומקיים בקשתי באמירת תהלים ובשמירת זמני הלימודים, הנה בזה היא ההתקשרות.