פתיחת התפריט הראשי

הרב יעקב אורנשטיין (יליד שנת תשכ"ה, 1965) הוא משגיח וחבר ההנהלה הרוחנית בישיבת תורת אמת בירושלים.

תולדות חייםעריכה

נולד בבני ברק בכ' סיון תשכ"ה לאביו ר' מאיר אורנשטיין ולאמו מרת רחל לאה, ונקרא על שם סבו, הגאון רבי יעקב אורנשטיין, שהיה רבו המובהק של הגאון רבי חיים נאה.

אף שמשפחתו נמנתה על חסידי חב"ד, למד בתלמוד התורה הליטאי "תורת אמת" בבני ברק.

בשנת תשל"ט נסע לקראת הבר מצווה לחודש תשרי אצל הרבי ונכנס יחד עם אביו ליחידות, הרבי החל לברך באידיש והאבא ציין שהבן מבין רק לשון הקודש, והרבי בירך אותו שיהיה חסיד ירא שמים ולמדן בנגלה ובחסידות וילך בדרכי החסידות.

זמן קצר לאחר מכן נכנס לישיבת חב"ד.

לקראת שנת הלימודים תשמ"ה נסע ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית בחצר הרבי ב-770 במסגרת שנת ה'קבוצה'.

לאחר נישואיו עם רעייתו מרת פעשא הדסה בת ר' יצחק צבי אייזנבך מירושלים, התיישב בנחלת הר חב"ד, ובהמשך התמנה כמשגיח בישיבת תורת אמת, תפקיד בו הוא משמש עד היום לצד תפקידו כחבר ההנהלה החינוכית של הישיבה.

משפחתועריכה

  • בנו, ר' שמעון בן ציון אורנשטיין - חדרה
  • בתו מרת יהודית חיה מושקא, רעיית ר' שניאור זלמן גלוכובסקי - ראשון לציון
  • בנו, ר' מנחם מענדל אורנשטיין - כפר חב"ד
  • בתו מרת חנה רעכיל, רעיית ר' לוי פלדמן - ראשון לציון
  • בתו מרת ברכה צירה, רעיית ר' שמואל מרוזוב - נחלת הר חב״ד

לקריאה נוספתעריכה

  • איזה אורנשטיין אתה, בתוך פרוייקט 'בקודש, עם הרבי לבד', שבועון כפר חב"ד גליון 1954 עמוד 50