יעקב ברוך קרסיק

הרב יעקב ברוך קרסיק (תרמ"ד-תרמ"ה? - תרפ"א) היה משגיח על לימוד הנגלה בישיבת תומכי תמימים בעיירה שצעדרין, ולאחר מכן בתומכי תמימים ליובאוויטש.

תולדות חייםעריכה

נולד בעיירה לאפיץ, לאביו הרב מרדכי שמואל קרסיק ולאמו חיה שרה. מצד אביו היה מיוחס לחסיד ר' בנימין קלעצקער ומצד אמו לגאון מוילנא.

בבחרותו התקבל לישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, אך שלחו אותו כמו עם שאר חבריו הצעירים, לתומכי תמימים זעמבין שם למד תחת השגחתו של ר' שמואל גרונם אסתרמן, ונקשר אליו ביותר, עד שהיה מחשיבו כאביו.

בישיבה הצטיין בלימוד הנגלה, ועם זאת בעבודה שבלב. היה מרבה בתעניות ונזהר מלהבליט זאת.

בראשית שנת תרע"א התמנה למשגיח על לימוד הנגלה בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש. הוא נשאר במשרה זו במשך כל ימי הישיבה בליובאוויטש, וכשעברה הישיבה לקרמנצ'וג, בשנת תרע"ח, עבר גם הוא לשם.

נכדו ר' יעקב ברוך גנזבורג סיפר על סביו, שהיה מפזר הרבה מלח על המאכלים המעטים שבאו לפיו, כדי שלא ירגיש בהם טעם של תאווה.

עד יומו האחרון שימש כמשגיח בישיבת תומכי תמימים קרעמנצ'וג

נפטר בקרמנצ'וג בשנת תרפ"א, בגיל שלושים ושש, ממחלת הטיפוס.

מקובל בפי חסידים כי עם הסתלקותו של אדמו"ר הרש"ב הוא לקח יחד עמו 'מנין' של בחירי החסידים שנפטרו בתוך ימי השנה לפטירתו, ואף ר' יעקב ברוך נמנה על אותם עשרה חסידים מופלאים שנפטרו בטרם עת בתוך שנה זו[1].

משפחתועריכה

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  1. מנחם מענדל קסטל אשכבתא דרבי - הם שמשוני בחיי הם ישמשוני במותי, היכל הבעל שם טוב גליון מ' עמוד שמז.