פתיחת התפריט הראשי

הרב דן (דובער) תומרקין גבאי כולל חב"ד מהשנים תרט"ו - תרמ"ט.

בתרט"ו מינה אותו הצמח צדק להיות הגבאי של כולל חב"ד, ר' דן התגורר אז בעיר רוגוטושב ולשם היה נשלח כל הכסף שנאסף עבור הכולל והוא היה שולח משם לארץ ישראל לחלוקה על ידי הכולל שם, במשרה זו כיהן במשך למעלה משלושים שנה, עד פטירתו, גם לאחר פטירתו נשאר המשרד הראשי של הכולל ברוגוטשוב, אחיו ר' צבי הירש אשר היה גר שם, היה אחד מגבאי הכולל.

הצמח צדק התבטא עליו "ר' דן הוא הלמדן שלי"[1].

לאחר הסתלקות הרבי הצמח צדק התקשר ר' דן לאדמו"ר המהר"ש בלב ונפש.

באותו זמן פרץ וויכוח בין אדמו"ר המהר"ש לאדמו"ר מקאפוסט המגן אבות בענין עמוק בחסידות העוסק בשאלה האם "באותיות הרשימו נגע הצמצום או לא", את הויכוח ניהל[2] ר' דן על ידי חילופי מכתבים בינו לבין האדמו"ר מקאפוסט בהם מסביר את דעתו של רבו אדמו"ר המהר"ש[3], בהקשר זה התבטא האדמו"ר הנ"ל מקאפוסט: "הלואי יהיה בע"ב כמוהו לאלפים ולרבבות כו'"[4].

לאחר הסתלקות הרבי המהר"ש ביקר פעם אחת אצל האדמו"ר מקאפוסט בעל המגן אבות.

אחיו היה הגאון רבי יוסף תומרקין רבה של קרמנצ'וג.

משפחתועריכה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לחב"דפדיה והשלימו אותו. יתכן שיש על כך פירוט בדף השיחה.

הערות שוליים

  1. אוצר סיפורי חב"ד חלק יז עמ' 232.
  2. ר' שמואל גרונם התבטא על זה: "ר' דן תומרקין לבש בגד שלא כמידתו להתפלפל בדא"ח עם הרש"ז מקאפוסט".
  3. מובא בהמלך במסיבו ח"ב נספח.
  4. בית רבי עמ 38.