פתיחת התפריט הראשי

ימי חב"דעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה


הפתגם היומי - ד' בחשוון - מלוח היום יום
לימוד התורה בכל יום ויום נוגע בנפשות ממש, לא לבד בנפש הלומד, כי אם גם בנפשות בני ביתו, שאז אויר הבית הוא אויר תורה ויראת שמים.