פתיחת התפריט הראשי


האם התכוונתם ל...

  • שלוש אמות - שלושת הספירות הראשונות הנקראות "אמות".
  • אמה - מידת אורך תלמודית.