פתיחת התפריט הראשי
ציונו של רבי אלימלך מליז'נסק

הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק (ה'תע"ז - כ"א באדר תקמ"ז) הידוע בכינוי הרבי רבי אלימלך, או 'הנועם אלימלך'.

תולדות חייםעריכה

רבי אלימלך נולד בשנת תע"ז לאביו רבי אלעזר ליפא ולאמו מרת מירל מיריש מירוש. בצעירותו היה ידוע כתלמיד חכם גדול בעל פלפול. בעצת אחיו רבי זושא מאניפולי נתקרב למגיד ממזריטש, ואז עלה במעלות רמות ונשגבות.

היה ידוע כאחד מגדולי וחשובי תלמידי המגיד, ולאחר פטירתו מונה על ידי תלמידי המגיד שבפולין למלא את מקומו.

היה ראשון המביאים את החסידות לפולין ומגדוליה מפיציה שם ועל ידיו רוב יהודי פולין היו חסידיים .

לפני הסתלקותו חילק את כוחותיו הרוחנײם לכמה מתלמידיו.

אמרו חסידי החסידות הכללית: ונהר יוצא מעדן זהו הרה"ק רבי אלימלך תלמיד המגיד ממעזריטש, ומשם יפרד לארבעה ראשים אלו ארבעה מגדולי תלמידיו שמילאו מקומו.

ידוע היה בענוותנותו. כאשר נשאל אדמו"ר הזקן, על ידי רב מתנגד אחד להגיד לו את מהותו של מחבר הספר נועם אלימלך, שמונח תחת הספסל שלו - של המתנגד, אמר לו אדמו"ר הזקן: גם אם היית מניח אותו עצמו תחת הספסל, גם אז היה שותק ולא היה אומר מאומה.[1]

ספרועריכה

קיימת מסורה בקרב חסידי חב"ד, כי אדמו"ר הזקן אמר שבעוד שספרו הוא ספר של בינונים, הרי הספר נועם אלימלך הוא ספרן של צדיקים. ואכן, בספר מלבד עשרות הבחינות בהן מכונה הצדיק בספר, למדים ממנו ארחות צדיקים, מעלותיהן הק', דרכי הנהגתם, וצורת השפעתם שפע ברכה לישראל.[2]

במהדורת הספר משנת תש"ב, כותב אדמו"ר הריי"צ: "במענה על מכתבו אודות הדפסת הספר הקדוש "נועם אלימלך", בוודאי הוא דבר נעלה במאד ובטח ירבו בעה"י הקונים להיות להם למשמרת הצלחה ככל הספרים הקדושים מרבותינו הק' זי"ע, וראוי הדבר לעשות מבוא הדור כתוב תולדות הרה"ק המחבר, רבותיו בניו ותלמידיו הק' ואיזה ליקוט סיפורים וכדומה שהם עיטור ספרים."[3] הוא נפטר בכ"א באדר, ויום מצויין ברוב קהילות החסידיםבאופן מיוחד מאוד. רבבות יהודים פוקדים את קברו בליז'נסק ביום ההילולא מדי שנה.

חסידות ליז'נסק כיוםעריכה

 • הרב אלימלך שיף (בן רבי אלעזר שיף, אחיו של רבי חנינא שיף שזכה לשמש בקודש באהבה וענווה אצל כמה אדמו"רי גור והוקירוהו וקירבוהו) הינו האדמו"ר מליזנסק הגר בשכונת רמות ומאיר מתורת רבי אלימלך לשומעי לקחו.

משפחתועריכה

בניו
 • ר' אלעזר מליז'נסק - ממלא מקומו של אביו.
 • ר' אליעזר ליפא מחמלניק - מחבר הספר "אורח לחיים".
 • ר' יעקב רוטמן ממוגלניץ.
בנותיו
 • מרת מירוש אלוביץ.
 • מרת אסתר אטל - אשת רבי אלימלך אלבוים.
נכדיו
 • ר' אריה לייב וויסבלום מחמלניק.
 • ר' נפתלי מליז'נסק.

תלמידיועריכה

ספריועריכה

 • נועם אלימלך
 • ליקוטי שושנה

ראו גםעריכה

 • ספר המאמרים תשי"א לכ"ק אדמו"ר הריי"צ עמוד 310 ואילך פרקים רחבים מחייו.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שוליים

 1. בית רבי, סג, א.
 2. אור יקרות עמ' רנ.
 3. צילום המכתב. אגרות קודש ח"ה עמ' רסו.
הקודם:
-
שושלת בית ליז'נסק
תע"ז - כ"א באדר תקמ"ז
הבא:
החוזה מלובלין