אורשה (לעיתים נכתב בכתבי רבותינו נשיאנו כ-אורשע או ארשע) היא עיר במחוז ויטבסק שבבלארוס במפגש הנהרות דנייפר וארשיטסה.

הקהילה היהודית וחב"דעריכה

בזמן אדמו"ר הזקן כיהן בעיר הזאת ר' מרדכי פוזנר אחיו של אדמו"ר הזקן כרב העיר אורשה.

ר' מרדכי פוזנרעריכה

הרה"ק ר' מרדכי פוזנר אחיו של אדמו"ר הזקן, "היה חריף נפלא ובעל סברא ישרה בעמקות נפלאה, כשהיה לומד איזה סוגיא היה לומד חמשה ששה פעמים, ומפעם לפעם היה מחדש חידושים בחריפות עצומה כמטפס ועולה מדרגא לדרגא, ופלפולו היה נחמד ונעים"[1][דרוש מקור].

מסופר כי תואר פניו היה דומה לתואר פניו של אדמו"ר הזקן.

אדמו"ר הזקן מינהו כאחראי על ענייני לימוד הנגלה, והוא היה אחד מהממונים על החדרים כך שכל תלמיד שהיה רוצה להיכנס ללמוד בחדר היה צריך להיבחן אצלו.

הרה"ק מרדכי עזר גם כן בהגהת שולחן ערוך אדמו"ר הזקן.

בתקופת אדמו"ר הצמח צדקעריכה

אחד מבניו של אדמו"ר הצמח צדק - יעקב שניאורסון התגורר בעיר זו ונקרא על שמה "יעקב מאורשה"

בשואהעריכה

לפני מלחמת עולם השנייה היו בעיר 7,000 יהודים וכשהגיעו הנאצים רצחו את כל הקהילה היהודית.

הערות שוליים

  1. סיפור אדמו"ר הצמח צדק לבנו אדמו"ר המהר"ש.
עיירות ברוסיה הלבנה
מחוז ברסט - בריסק · פינסק · הורודישץ'מחוז הומיל - מאזיר · ז'לובין · פאריטש · רהצ'וב · רציצאמחוז גרודנא - גרודנא · לידא · סלונים · סמרגוןמחוז ויטבסק - אורשה · בישנקוביץ · גלובוקי · דוברומיסל · דוברובנה · דיסנא · דישקע · דרויה · לפל · הורודוק · טולצ'ין · סיינו · סוראז · פולוצק · צשניק · קובליץ · קאפוסטמחוז מוהילוב - באברויסק · ביחוב · ליאדי · ליאזנא · קלימוביץ' · שקלובמחוז מינסק - בוריסוב · דוקשיץ · וולוז'ין · מינסק · סלוצק · פלשצניץ · קלצק · קורניץ · שצעדרין
עיירות ברוסיהעיירות באוקראינהעיירות בליטאעיירות בלטביהערים בפולין