פתיחת התפריט הראשי

{{{5}}}, {{{4}}} - שבועון בית משיח גליון {{{3}}} עמוד {{{2}}} קישור לשבועון בית משיח

הסבר:

  1. קישור
  2. עמוד
  3. גיליון
  4. כותרת
  5. כתב

לדוגמה: מהקוד: "{{קישור בית משיח|206851539|36|915|זכיתי לעמוד קרוב אצלו|שניאור זלמן ברגר}}" מתקבל "שניאור זלמן ברגר, זכיתי לעמוד קרוב אצלו - שבועון בית משיח גליון 915 עמוד 36 קישור לשבועון בית משיח"