פתיחת התפריט הראשי
י.png הרשה לי להבטיח לך שדעתי עליך היא יותר טוב אפילו מהדעה שיש לך על עצמך י.png
– ממכתב כ"ק אד"ש כ' טבת תש"כ, כפר חב"ד גליון 1848 עמוד 9