פתיחת התפריט הראשי
שמעון יהודה שקופ
שקופ.jpg
רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ
תאריך לידה תר"כ
מקום לידה פרוזו', פולין
תאריך פטירה ת"ש
מקום פעילות ליטא
תפקידים נוספים ראש ישיבת גרודנא
רבותיו רבי חיים מבריסק
תלמידיו הרב אלחנן ווסרמן, רבי חיים שמואלביץ והרב שמואל רוזובסקי
חיבוריו חידושי רבי שמעון יהודה הכהן על הש"ס, שערי יושר
השתייכות ליטא

הגאון רבי שמעון יהודה שקאפ (תר"כ - ת"ש) פוסק וראש ישיבה, תלמידו של רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק.

הוא היה ידוע ברחבי תבל אודות לגאונותו העצומה וישיבתו הגדולה בגרודנא.

דרך הלימוד שלו, שונה מעט משאר תלמידיו של רבי חיים. נחשב לאחד מתלמידיו הגדולים ביותר של רבי חיים. גם רבי אלחנן ווסרמן, תלמידו המובהק של רבי חיים, מזכירו בספרו קובץ שיעורים פעמים רבות, בתואר "מורי ורבי".

בשנת תרצ"ג נסע הרבי כדי להפגש עם רבי שמעון שקאפ[1].

כאשר ביקר רבי שמעון יהודה שקאפ אצל אדמו"ר הריי"צ, ניהל עמו הרבי שיחה תורנית ממושכת שהותירה עליו את רישומו והתפעלותו[2].

תלמידו היה הרב ישראל זאב גוסטמן, ראש ישיבת תומכי תמימים המרכזית ב770 במשך מספר שנים.

ספריועריכה

  • שערי יושר ב' כרכים
  • קונטרסים על הלוואה, קנין, שעבוד, ועוד.
  • חידושי רבי שמעון יהודה הכהן על הש"ס.
אחרונים
חכמי יהדות אשכנז רבי משה איסרלישרבי שלמה לוריא • רבי מרדכי יפה • רבי יהושע פלק כץ • רבי שמואל אליעזר איידלסרבי יואל סירקיש • רבי שבתי כהן • רבי דוד הלוי סגל • רבי אברהם אבלי גומבינר • רבי יעקב יהושע פלק • רבי אריה לייב גינצבורג • רבי נתנאל וייל • רבי יוסף תאומים • רבי יחזקאל לנדאהגאון מווילנאאדמו"ר הזקן • רבי יהודה לייב מינוביץ' • רבי אריה לייב הלר • רבי יצחק מאיר אלתר • רבי אברהם דנציג • רבי יעקב לורברבויםרבי עקיבא איגראדמו"ר האמצעיהחת"ם סופר • רבי נחמיה בירך מדוברובנהאדמו"ר הצמח צדק • רבי שניאור זלמן פרדקין • רבי שלמה קלוגראדמו"ר המהר"ש • רבי שלמה נצפריםרבי יצחק אלחנן ספקטור • רבי יחיאל מיכל אפשטיין • רבי שלום מרדכי שבדרון • רבי ישראל מאיר הכהןאדמו"ר הרש"ב • רבי חיים עוזר גרודזנסקי • רבי חיים מבריסק • רבי יוסף רוזיןאדמו"ר הריי"צ • רבי שמעון שקופ • רבי ברוך בער לייבוביץ' • רבי אברהם ישעיהו קרליץ • רבי משה פיינשטייןאדמו"ר שליט"א
חכמי יהדות ארצות האסלאם ומגורשי ספרד רבי שמואל די מדינה • רבי אברהם די בוטון • רבי יוסף קורקוס • רבי יהודה רוזאניס • רבי חיים בנבנישתי • רבי אפרים נבון • רבי שלום מזרחי שרעבי • רבי יחיא צאלח • רבי חיים יוסף דוד אזולאי • רבי מרדכי כרמי • רבי יום-טוב אלגאזי • רבי חיים פלאג'י • רבי עבדאללה סומך • רבי יוסף חיים מבגדד
חכמי ארץ ישראל רבי דוד בן זמרא • רבי יוסף קארו • רבי משה מטראני • רבי בצלאל אשכנזי • רבי יוסף מטראני • רבי לוי בן חביב • רבי אברהם יצחק קוק • הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל • הרב יצחק אייזיק הרצוג • הרב צבי פסח פרנק • רבי שלמה זלמן אוירבך • רבי אליעזר יהודה וולדנברג • הרב מרדכי אליהו • הרב יוסף שלום אלישיב • הרב עובדיה יוסף • הרב שמואל וואזנר • הרב נסים קרליץ

הערות שוליים