פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

שמואל בזפלוב

הרב שמואל בזפלוב

הרב שמואל בזפלוב מתלמידי התמימים בליובאוויטש בנו של הרב יעקב מרדכי בזפלוב ורבה של העיר בברויסק.

התחתן עם הרבנית שיינא רבקה בת הרב דוד משה ברבש, חתנו של האדמו"ר ר' שמריה נח שניאורסון (נכד הצמח צדק) שהיה הרב של העיר בברויסק. בצעירותו זכה ל"חברותא" עם הרבי הריי"צ בעת שהיו בנאות הדשא "באליווקא" בשנת תרנ"ח.

הביא לליבאוויטש את הניגונים "טל יעסיס" וניגון "טל בו תברך מזון" (המשך). מראשוני החסידים ששלחו כתב התקשרות לרבי הריי"צ[1]

לאחר פטירת אביו הרב יעקב מרדכי בזפלוב רבה של פולטבה, מילא את מקומו לזמן-מה. לאחר מכן עבר להתגורר בחרקוב ולאחר פטירת חמיו-זקנו חפצו אנשי העיר באברויסק כי נכדו הרב שמואל בזפלוב ימלא את מקומו ושלחו על כך מכתב[2] לרבי הריי"צ.

בו ביום שיגר הרבי מכתב אל הרב בזפלוב:

י.png קבלתי מכתב מידידינו אנ"ש שי' מבאברויסק המוסגר בזה, ומלבד שהנני מקיים בקשתם האמורה, הנני לעודדו בעניין זה בכלל... ועניין כזה הלא טוב הוא ובעזרת השם יתברך יפיק רצון וימלא צוואת כבוד אביו זקנו ומקרב ולב עמוק אברכהו בשנה טובה ומתוקה מנפש ועד בשר...[3] י.png

כמובן שהרב בזפלוב נענה להוראת הרבי ושימש כרב עדת החסידים בעיר, אולם בשנת תרפ"ט אולץ לעזוב רשמית את משרתו באילוץ השלטונות הקומוניסטיים. מכל מקום המשיך למלא את תפקידו בחשאיות ובמסירות רבה עד הכחדתה של הקהילה בידי הנאצים הארורים ימ"ש.

בי"ז במר חשוון תש"ב[4], הוצאו עשרות אלפי יהודי באברויסק להורג, על ידי הנאצים ימ"ש, בין ההרוגים היה הרב בזפלוב.

בספר "באברויסק"[5] מסופר כי הרב בזפלוב נרצח והוא כבן שישים, עם רעייתו שתי בנותיו ובני ביתן. לפי דיווחים של ניצולים, ברגעים האחרונים הטיח הרב מילים קשות כנגד הנאצים, ואמר שסופם יהיה כסוף של כל שונאי ישראל. המפקד הגרמני ציוה לכרות את לשונו ורק אחר כך לרוצחו. כך יצאה נשמתו בעינויים קשים..

בספר "הרבי והמוסד" מובאת גירסא אחרת לרציחתו:

"כשהנאצים נכנסו לעיר ורצו להפיל פחד על תושבי העיר, הם לקחו את הרב ר' שמואל ותלו אותו בפתח החנות הגדולה שהייתה שייכת לחותנו, במרכז העיר".

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. נדפס בהוספות לאגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק טז ע' שצח ואילך.
  2. אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק א' עמוד תלח
  3. אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק א' עמוד תלח-תלט.
  4. על פי העיתונות המקומית - הובא בכתבתו של שניאור זלמן ברגר בית משיח גליון 532.
  5. כנ"ל