פתיחת התפריט הראשי

שלום דובער ליפסקר (כפר חב"ד)

ערך זה עוסק בבערקע ליפסקר. אם התכוונתם לחיים שלום דובער ליפסקר, משפיע בקראון הייטס, ראו חיים שלום דובער ליפסקר.
בערקע ליפסקר.jpg
המכתב של הרבי לאביו על מקום מגוריו

ר' שלום דובער ליפסקר (מכונה 'בערקע'), בעליה של צרכניית 'היפר ליפסקר' בכפר חב"ד.

תולדות חייםעריכה

בערקע נולד לאביו ר' אריה זאב ליפסקר. למד בישיבת תומכי תמימים לוד ובתומכי תמימים כפר חב"ד. נשא את זוגתו, בתו של ר' מאיר ריבקין.

בשנת תש"כ שאל אביו שהתגורר אז בלוד את הרבי היכן על בנו להתגורר. תשובת הרבי היתה: "ובכלל עליו להשתדל ככל האפשרי לדור בכפר חב"ד, ועל כל פנים, בהסביבה, כפר הסמוך ממש".

בשנת תשל"ה כתב בערקע לרבי מכתב בו הוא מבקש ברכה להצלחה בפרנסה. הרבי כתב לו ללמוד רמב"ם, ובערקע קבע חברותא עם ר' שמואל סגל.

נפטר בכ"ח בניסן תשע"ב. כשנה לאחר מכן נפתח על שמו בית כנסת חדש בכפר חב"ד, 'בערקע שול'.

משפחתועריכה

ילדיו:

  • הגב' עדי גולדשמיד - כפר חב"ד
  • הגב' פריידי, אשת הרב מנשה אלטהויז (קריית טבעון) - קריית טבעון
  • ר' מנחם מענדל ליפסקר - כפר חב"ד
  • ר' זלמן ליפסקר - כפר חב"ד
  • הרב ישראל ליפסקר שליח הרבי ברמות
  • ר' צביקה ליפסקר - כפר חב"ד
  • הגב' חנה יוזביץ' - כפר חב"ד
  • הגב' מאירה פרידמן - כפר חב"ד
  • גב' נחמה דינה סגל - פולטבה