פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

שלום בער גורודצקי

150px

הרב שלום בער גורודצקי הינו בנו של הרב בנימין אליהו גורודצקי.

היה חבר בהנהלה הגשמית דמרכז הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש.

כמו כן היה ממייסדי אגודת אנשי קיוב וסגן העורך של ספר זכרון.

מנהל את קרן רבא"ג, המקבלת כספים מהג'וינט עבור פעילות הלשכה.