שיחת משתמש:שלום/ארכיון 3

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סרגל מצוות

מה דעתך ליצור סרגל (נוסף על התבנית הקיימת) של מצוות, היינו מצות עשה/ל"ת, מספרה במוני המצוות (רמב"ם, חינוך, סמ"ג/ק, יראים ואולי עוד אחד), במי נוהגת (זכרים/גם נקבות), מתי נוהגת (בזמן הבית), ועוד - צריך לחשוב איך זה צריך להראות, אבל אפשר לקחת משהו מזה של התאריכי חב"ד וכדו', מקוה להתפתחויות.--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 06:14, 4 באפריל 2010 (UTC)

והקשר לחב"ד? --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 06:15, 4 באפריל 2010 (UTC)

פסקי הצ"צ

אין טעם לפתוח ערכים שהקשר החב"די היחיד שלהם הוא, פסק הצ"צ. יש לפתוח ערך פסקי הצמח צדק ושם להוסיף בקצרה את חידוש הפסק. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 14:03, 4 באפריל 2010 (UTC)

בכוונתי לפתוח קטגוריה שלימה כזאת. צריך לידון בין המשתתפים, דווקא נראה לי שיש כאן מקום לקטגוריה של ערכים לימודים בתורת חב"ד. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 16:23, 4 באפריל 2010 (UTC)
סדר הדברים צריך להיות כך: קודם פותחים ערך פסקי אדמו"ר הצמח צדק וכשיהיה פיסקה ארוכה ומכובדת דיו, היא תוצא לכדי ערך מורחב וכאשר יהיו יותר מארבעה חמשה ערכים כאלה יהיה ניתן לפתוח קטגוריה. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 11:15, 6 באפריל 2010 (UTC)
נראה לי מגוחך ביותר לפתוח ערך המתיימר לאסוף את פסקי אדמו"ר הצ"צ, בשעה שאלו מתפרסים על כחמשה ששה ספרים... --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 04:10, 7 באפריל 2010 (UTC)
אנחנו מדברים על פסקים שונים ואתה מדבר על השו"ת. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 10:01, 7 באפריל 2010 (UTC)
ערכים אלו הם חידושים של הצמח צדק מתוך ספריו על הש"ס אב"ע חו"מ וכו' המתפרסים על פני חמשה ששה ספרים. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 14:09, 7 באפריל 2010 (UTC)


הרב זימרוני ציק

לשלום הכופר ברבי שליט"א מל המשיח בנוגע לדבריך על הרב זימרוני ציק דע לך שאתה נלחם לא בו אלא ברבי ודע לך שכל מי שהתחיל עם הרב זימרוני בסופו של דבר נפגע!!!!!!! לדוגמא:א) כפר חב"ד - באותה שבוע שעשו בלאגן עם שיחת הגאולה אז גילו שלא היה איזה עשרים שנה עירוב בכפר!!!!!! ב)ויש עוד רשימה ארוכה שאיני רוצה לפרטם מפני שהם רבנים גדולים באנ"ש וגם לא באנ"ש אבל מי שיודע יודע!!!! כי הוא עם הרבי מלך המשיח!!!! אז שתיהיה בריא תכף ומיד ממש!!!!

להוי ידוע שהשי"ת מסר לנו תורה בהר סיני. וזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו לעולם ועד!!

מאת דברי הרבי שליט"א מלך המשיח: כל אדם שפוי בדעתו לא יחשוב לעשות דברים נגד השולחן ערוך, פשוט מצד השפיות!

ומכלל לאו אתה שומע הן! --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 17:35, 7 באפריל 2010 (UTC)

אין טעם להתייחס לכל שוטה. בעקבות השחתותיו הוא נחסם לחצי שנה, נקווה שבזמן זה הוא יתבגר קמעה. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 18:44, 7 באפריל 2010 (UTC)
התייחסות לאדם בצורה אנושית תחת דיבורים עניניים, היא דבר טוב ומועיל, ומנסיון קודם היא ממעטת השחתות. הבעיה היא רק לאלו שאינם מוכנים לדבר בצורה ענינית. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 21:23, 7 באפריל 2010 (UTC)

פרוייקט התניא

ייש"כ על עדכון הטקסט של התניא. התוכנית אמורה להיות שבחב"דפדיה:ספר התניא/ליקוטי אמרים יופיעו רק הטקסטים של התניא כתבניות ובגוף הערכים יופיע התבנית בתוך תבנית תניא. לדוגמא, הצבת הטקסט "{{פרק תניא|פרק=א|טקסט הפרק={{תבנית:ספר התניא/שער היחוד והאמונה - פרק א'}}}}", יביא את התוצאה:

פרק א
פרק א וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וצריך להבין, וכי תעלה על דעתך שיש אלהים נשרה במים מתחת לארץ שצריך להזהיר כל כך והשבות אל לבבך. הנה כתיב לעולם ה' דברך נצב בשמים, ופירש הבעש"ט ז"ל כי דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגו', תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם, כדכתיב ודבר אלהינו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים לעד כו', כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן, היו כל השמים אין ואפס ממש, והיו כלא היו כלל, וכמו קודם מאמר יהי רקיע כו' ממש, וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים, ואפילו ארץ הלזו הגשמית ובחינת דומם ממש, אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית, היתה חוזרת לאין ואפס ממש, כמו לפני ששת ימי בראשית ממש, וזהו שאמר האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחינת נפש וחיות רוחנית, דהיינו בחינת התלבשות אותיות הדבור מעשרה מאמרות המחיות ומהוות את הדומם להיות יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית, ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה, אף על פי כן נמשך חיות לאבן על ידי צירופים וחילופי אותיות המתגלגלות ברל"א שערים פנים ואחור כמו שכתב בס' יצירה, עד שמשתלשל מעשרה מאמרות, ונמשך מהן צירוף שם אבן והוא חיותו של האבן, וכן בכל הנבראים שבעולם השמות שנקראים בהם בלשון הקדש, הן הן אותיות הדבור המשתלשלות ממדרגה למדרגה מעשרה מאמרות שבתורה על ידי חילופים ותמורות האותיות ברל"א שערים, עד שמגיעות ומתלבשות באותו נברא להחיותו, לפי שאין פרטי הנבראים יכולים לקבל חיותם מעשרה מאמרות עצמן שבתורה שהחיות הנמשך מהן עצמן גדול מאד מבחינת הנבראים פרטיים, ואין כח בהם לקבל החיות אלא על ידי שיורד החיות ומשתלשל ממדרגה למדרגה פחותה ממנה על ידי חילופים ותמורות האותיות וגימטריאות שהן חשבון האותיות עד שיוכל להתצמצם ולהתלבש ולהתהוות ממנו נברא פרטי, וזה שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה שיש בהם כח וחיות לברוא יש מאין ולהחיותו לעולם דאורייתא וקב"ה כולא חד:

וכך לא יצטרכו הפרקים להופיע פעמיים במערכת וגם יהיה יותר מסודר ונשלט. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 12:38, 12 באפריל 2010 (UTC)

הבנתי. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 13:01, 12 באפריל 2010 (UTC)

ניקוד באידיש

האותיות עי"ן ואל"ף באידיש, הם אותיות ניקוד ואין צורך להוסיף ניקוד. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 15:30, 21 באפריל 2010 (UTC)

תודה ידידי על ההערה המחכימה. שיניתי. --טְרַאכְט גוּט, ווֶעט זַיין גוּט! שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 18:46, 21 באפריל 2010 (UTC)
הניקוד על פי כללי הניקוד ביידיש, צריך להיות כך: "טראַכט גוּט, וועט זיַין גוּט!".--בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 19:07, 21 באפריל 2010 (UTC)
בפרט זה אעדיף לשגות בכללי הניקוד, מכיון שכך מוצא חן בעיני, ואיש הישר בעיניו יעשה. תודה בכל אופן. --טְרַאכְט גוּט, ווֶעט זַיין גוּט! שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 19:09, 21 באפריל 2010 (UTC)
הרי ממ"נ, מי שאינו יודע אידיש - הרי בין כך אינו מבין ומי שיודע, הרי רואה את הטעות. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 19:12, 21 באפריל 2010 (UTC)
הניקוד אינו לצורך ההבנה. אגב, זה מפריע למישהו? --טְרַאכְט גוּט, ווֶעט זַיין גוּט! שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 19:14, 21 באפריל 2010 (UTC)

תמונות לשנים

להרבה יותר תמונות ראה: http://chabad.info/chabadpedia/index.php?title=%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8_%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%22%D7%90&oldid=40115. בברכה, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!

תודה. --טְרַאכְט גוּט, ווֶעט זַיין גוּט! שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 18:32, 22 באפריל 2010 (UTC)
ואגב, אם תוכל לעזור לי בחיפושים (סתמא בסי-או-אל ושוטרעם יש) אודות חומר היסטורי ראוי לערך על רר' מרדכי יואל דוכמן אודה לך מאד במקלדתי. בברכה, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!
עד מתי אתה פה עכשיו? --טְרַאכְט גוּט, ווֶעט זַיין גוּט! שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 18:34, 22 באפריל 2010 (UTC)
נראה. בברכה, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!

'אני מאמין'

בקשר לדף המשתמש שלך - הנה בקשר ל'אני מאמין' הרי רובא דרובא מהדעות שלא חובר על ידי הרמב"ם כלל וכלל! אלא רק מבוסס על עיקריו! וגם רבינו שליט"א מקפיד בעקביות כאשר הוא מציין לציין ל'פיוט יגדל אלוקים חי'. בברכה, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!

מקבל, אקווה לשנות בשעות הפנאי, או על ידי שלוחו של אדם כמותו וד"ל.

אגב אציין כי אהבתי את חתימתך לפני כחצי שנה "ונזכה לראות מהרה באור פני מלך חיים, הוא ניהו אדמו"ר שליט"א זאל געזונט זיין". אקווה שבפעם הבאה שתשנה את חתימתך תחזור זו הישנה. --טְרַאכְט גוּט, ווֶעט זַיין גוּט! שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 18:37, 22 באפריל 2010 (UTC)

היא ארוכה מאד. תחשוב שאם אני כותב "בסדר" זה מכפיל עצמו בכוכ" פעמים...אולי נקצר. בברכה, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!
ארוכה. ומה בכך? אגב, אולי נעשה הסכם קטן: אני אחפש חומר על הרב דוכמן, ואתה תסיר 'קצת' את בזיון כבודה של התורה מהערך על החזון איש? --טְרַאכְט גוּט, ווֶעט זַיין גוּט! שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 18:43, 22 באפריל 2010 (UTC)
מקובל באופן כללי. והצעתי ששנינו מעסוק בהכל. מתי אבוא ואראה פני אבינו מלכינו?, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!
אני בעיצומו של החיפוש. אגב הדף "חסידישע פאר בריינגען" אצלך בעיקוב? שים לב למה שיכתב שם עוד דקה. וכן למש"כ בשיחה אברהם ישעיה קרליץ. --טְרַאכְט גוּט, ווֶעט זַיין גוּט! שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 18:56, 22 באפריל 2010 (UTC)
אוקיי. רשום ברשימותי שבגליון שצ"א של הערות 770 מופיע על החזו"א, ולצערי איני מוצאו בחב"ד אינפו. מתי אבוא ואראה פני אבינו מלכינו?, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!
כבר אשלח להם אימייל. הם עונים מיד ושולחים כל מה שמבקשים מהם. --טְרַאכְט גוּט, ווֶעט זַיין גוּט! שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 19:01, 22 באפריל 2010 (UTC)
מצאתי. ואין שם אלא מעט. בקש מהם את קבצים שפ"ו - שצ"ב, זה בערך שם. ואם יש לך גישה למשפיע ר' פנחס קארף - הוא הי' מאד דומיננטי בוויכוח. מתי אבוא ואראה פני אבינו מלכינו?, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!
אעדכן את בקשתי. --טְרַאכְט גוּט, ווֶעט זַיין גוּט! שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 19:07, 22 באפריל 2010 (UTC)
שלחתי לך באימייל. --טְרַאכְט גוּט, ווֶעט זַיין גוּט! שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 23:31, 22 באפריל 2010 (UTC)
ייתכן, אך אני מעולם לא קיבלתי זאת. מתי אבוא ואראה פני אבינו מלכינו?, חסיד חב"ד - שוחחו עימי! 13:50, 29 באפריל 2010 (UTC)
אשלח לך, הגם שאיני רואה כל תועלת בכך, וכמו שציינתי בדף השיחה שלך. --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום ט"ו באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 14:03, 29 באפריל 2010 (UTC)
פניתי אליהם וביקשתי גליונות אחרים, הבטיחו שיטפלו ובזכות פניה זו נכתב הערך שלום יהודה לייב גינזבורג...מתי אבוא ואראה פני אבינו מלכינו?, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!
כלומר: האם כבר קיבלת את הגליונות הנצרכים (החל משצ"ב)? --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום ט"ו באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 14:15, 29 באפריל 2010 (UTC)

דיוק בלשון התניא

בתבנית:ספר התניא/אגרת הקודש - פרק ח' שינית מספר קישורים. האם במקור הם גם כך, או ששינית את לשון התניא? --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 14:56, 28 באפריל 2010 (UTC)

כוונתך היא לקישור זה. [1]

ואסביר את עריכותי: החילוק מ"מיין נוקבין", אינו שינוי בלשון התניא, מכיון ששם זה כתוב בר"ת, ולכן בדקתי כיצד מקובל לכתוב זאת, וכך כתבתי. --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום ט"ו באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 03:29, 29 באפריל 2010 (UTC)

המושג בחסידות מ"נ ומ"ד מתתרגמים לארמית, כבמקורם בתורת הקבלה ואין שום אפשרות שאנו "נתרגם" זאת לעברית. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 12:36, 29 באפריל 2010 (UTC)
צריכים לבדוק כיצד בדיוק כותבים זאת בארמית. ואם כן, צריכים אכן לשנות ל"מין נוקבין". וא"כ כדאי שתשחזר את ההפניה אותה מחקת זה עכשיו. --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום ט"ו באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 12:41, 29 באפריל 2010 (UTC)
ההפניה שוחזרה כיון שאין ערך מין נוקבין. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 13:21, 29 באפריל 2010 (UTC)
למה שלא תהיה הפניה ממין נוקבין למים נוקבין? --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום ט"ו באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 14:43, 29 באפריל 2010 (UTC)
צודק. עשיתי. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 14:46, 29 באפריל 2010 (UTC)

עולם חדש...

ר' שלום, אני ממ"ש מבתייש בעצמי שלא חשבתי על-זה, אבל אני מציע לך לפתוח עולם חדש. היכנס לאתר 'אוצר החכמה', וחפש היכי כתיב 'להורדה חינם - חב"ד', או משהו דומה. לחץ, ובמחשבך יהי' עולם חדש, מלא ספרים והיסטוריה. הריני מבטיח לך שלפחות 1500 (!) ערך יתווספו בזכות היות תוכנה שכזו אצליך! מתי אבוא ואראה פני אבינו מלכינו?, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!

תודה רבה! נראה לך שיש שם הרבה ספרים שאין באיברו בוקס? --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום ט"ו באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 14:33, 29 באפריל 2010 (UTC)
מבחינת ספרי חב"ד - לאין ערוך כלל וכלל ובלי שום השוואה!! (סליחה על פרץ הרגשות, אני פשוט מדמיין אין זה יראה שלשנינו יש א"ז...) אך עלי להזהירך שתלוי איזה גרסא אתה מוריד - יש גרסא שרק בספריית חב"ד אפשר לפתוח כל ספר ובכליי רק 40 עמ' ראשונים, ויש שגם בחב"ד אפש' עד 40 הראשונים, וכו'. בכל בעי' ניתן לפנות אליהם בריבוע צהוב ובולט הקיים בכל גרסא. מתי אבוא ואראה פני אבינו מלכינו?, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!
ידוע לי כתובת האתר, אך קשה לי למצוא באתרם את התוכנה להורדה. אשמח לקבל לינק. --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום ט"ו באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 14:54, 29 באפריל 2010 (UTC)
ראה פה. כרגע זה חסום לי, מקווה שיעבוד לך. משיח נאו! חסיד חב"ד - שוחחו עימי! - היום ט"ו באייר ה'תש"ע מקבלים פני מלכינו!
בלינק הנ"ל משמע שזה עולה כסף (כידוע לי למעלה מ1000$) וההורדה בחינם היא ר למשך עשרה ימים שעברו כבר. ואכן אי אפשר להוריד עכשיו.
אקווה שתבדוק אימייל בקרוב. --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום ט"ו באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 15:16, 29 באפריל 2010 (UTC)
אבדוק. חפש שוב, נשמע לי מוזר כי אני הורדתי מחדש את התוכנה לפני שלושה ימים. תחפש בגוגל 'אוצר החכמה להורדה חינם'. משיח נאו! חסיד חב"ד - שוחחו עימי! - היום ט"ו באייר ה'תש"ע מקבלים פני מלכינו!
בכל האתרים מופיע אותו לינק שלא עובד. תוכל אולי לשלוח לי באימייל, או שזה בלתי אפשרי? --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום ט"ז באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 07:50, 30 באפריל 2010 (UTC)
זהו בעצם הלינק אבל הוא כעת לא תקין, תנסה מאוחר יותר: http://www.otzar.org/download/OZRdl.exe. לאחר שתוריד וכו', תוכל לראות עד 40 עמוד, וספרי חב"ד ועוד ספרים אחרים פתוחים לגמרי. מצד שני תוכל להיכנס לאוצר החכמה המקוון ושם יש פחות אופציות חיפוש. פיני · (טובת הזולת) 07:55, 30 באפריל 2010 (UTC)
זה לא אפשרי שתשלח לי באימייל? (אה נזכרתי, אין לך אימייל. למה?) --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום ט"ז באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 07:57, 30 באפריל 2010 (UTC)

סליחתי

בשיחת משתמש:חיים נהר#אז מה?. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 15:38, 29 באפריל 2010 (UTC)

ד"ש מבצ"ג. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 11:25, 2 במאי 2010 (UTC)
אולי אוכל לעשות אותך שליח להשתתף בחתונתו שתתקיים בי"ז בסיון. --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום י"ח באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 14:52, 2 במאי 2010 (UTC)
בתנאי שתעשני שליח עושה שליח.. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 09:18, 3 במאי 2010 (UTC)
אני צריך לעיין קודם כל בפוסקים לראות אם זה אפשרי בנידון חמור זה. (השאלה היא אם זה נקרא מילי ומילי לא מימסרן לשליח.) --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום י"ט באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 14:50, 3 במאי 2010 (UTC)
התכוונת שאתה הוא המקדש ואני הוא שליחך, שאתה חוקר ב"מילי ומילי"? --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 15:03, 3 במאי 2010 (UTC)
השאלה היא אם אמירת מזל טוב היא חלות ברכה שצריך מינוי שליחות. וגם יש לחקור אם השתתפות בחתונה היא מצווה שבגופו, ועיין בתוס' רי"ד קידושין מב. ודו"ק --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום י"ט באייר ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 18:09, 3 במאי 2010 (UTC)

תלמידי הבעל שם טוב

מה דעתך על עריכת ערך גדול ומכובד בשם תלמידי הבעל שם טוב ולאחד לשם את כל הערכים על תלמידיו שיש עליהם מידע מועט בלבד ובידוע שאין יותר? --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 16:02, 27 במאי 2010 (UTC)

לא נראה לי שיש כזה דבר, תלמיד הבעש"ט שאין עליו חומר מכובד. אני ממליץ להמתין. --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום י"ד בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 18:16, 27 במאי 2010 (UTC)
הכוונה לכמות של חומר אנציקלופדי. מבחי' תלמידי הבעש"ש, עצם זה שהבעש"ט היה רבם והם נקראו תלמידים, זה הכל עבורם. אבל כמובן שבאנציקלופדיה צריך ערך להכיל כמות מנימאלית של מידע. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 18:43, 27 במאי 2010 (UTC)
אשקול את הענין. פשוט, יש לי הרגשה שאם זה יקרה, יצא לי החשק להוסיף ערכים כמין אלו, בהעדר הסיפוק של "התווסף ערך"... --ענוים, הגיע זמן גאולתכם! היום י"ד בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - סוּכַּת (שיחת) שָׁלוֹם 18:59, 27 במאי 2010 (UTC)
כדאי שתבין, שהסיפוק שיהיה לך כאשר תראה ערך גדול ומורכב, הוא לעין ערוך מהוספה כמותית של ערך. שער בנפשך שאתה פותח אנציקלופדיה ורואה ערך על תלמידי הבעש"ט ויש שם רשימה של עשרות תלמידים ותיאור קצר על כל אחד מהם, לעומת שאתה רואה ערך קטן על תלמיד אחד של הבעש"ט. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 20:37, 27 במאי 2010 (UTC)

שושלת ביאלה

אני מקווה שאתה עוקב אחר השינויים האנונימיים בערך שושלת ביאלא, לוודא שהם נכונים. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 11:09, 4 ביוני 2010 (UTC)

אני עוקב ומתקן. תודה. --חייבים בוט החלפות! אם אפשר, לפני ביאת משיח, היום כ"ב בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 15:42, 4 ביוני 2010 (UTC)

זמרוני ציק

שיחזרתי את ההוספה החשובה שלך בערך הנ"ל, היות והוא קובע עמדה ולא נייטרלי. אם כבר, יש לשקול הכנסת הפיסקה העוסקת בנושא בערך על "האגודה", אך גם זה רק לאחר דיון בף שיחה והחלטת החב"דפדים. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 08:27, 7 ביוני 2010 (UTC)

מעניין מאוד, למה מספר שורות העוסקות בעובדות יבישות אינם נוטרליים, הרי רוב השורות דיברו על תקנות בית הדין. אם יש שני מילים שאינם נוטרליים יש למוחקם, ולכן לא הבנתי למה צריך לקיים דיון. --חייבים בוט החלפות! אם אפשר, לפני ביאת משיח, היום כ"ה בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 22:52, 7 ביוני 2010 (UTC)
כתבת: "בשנת תשס"ז בעקבות מעשים נחפרים, שנערכו ביום ההילולא ג' בתמוז וגרם לביזוי שמו הקדוש של הרבי, החליטו בית הדין של רבני חב"ד נגד זמרוני צ'יק ואגודתו שארגנו את האירועים". בחרתי את השורה הראשונה והיטתי את המוטה. אגב, כל המידע שהוספת מופיע במדוייק בקישור החיצוני בכתב הרבנים, שככל הנראה די באזכור כללי על האירוע. באם רצונך לפרט, בשביל זה צריך דיון. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 15:58, 8 ביוני 2010 (UTC)

יישר כח על העזרה

ב. עכשיו צריך הסבר איך יוצרים הערת שוליים. קצת התבלבתי בערך מעשה מלך כפי שבטח אתה שם לב עכשיו --לל (מדברים) 05:16, 8 ביוני 2010 (UTC)

בעיקרון עשית טוב, רק שהיו לך שתי טעויות קטנות: 1. בכל מקרה שיש הפניה בתוך ההערת שוליים, צריך להוסיף 1= ולא 4=. 2. לא להותיר רווח בין 1= לההערת שוליים עצמה. --חייבים בוט החלפות! אם אפשר, לפני ביאת משיח, היום כ"ו בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 05:18, 8 ביוני 2010 (UTC)

הדלקת הנר

נרות שבת קודש

אשמח לשמוע דעתך בשאלה שאני מעיין בה בזה"ז.

אשה, כידוע, מקבלת ע"ע שבת מזמן הדלקת הנר.

ונשאלת השאלה: האם הקבלה היא מהדלקת נר שבת, או דילמא מהברכה עליו?

ונפק"מ לעניין כיבוי הגפרור לאחר הדלקת הנר.

מקורות ודיון אי"ה אעלה בהמשך, ובנתיים אשמח לשמוע דעתך. ---משיח עכשיו! חסיד חב"ד - חדר אורחים

אפשר להתערב?.. בפועל נוהגות הנשים שאינן מכבות את הנר (או הגפרור). יחד עם זאת הרי הן מניחות אותו וא"כ הם ממהרות בזה את תהליך הכיבוי ומה גם שלפעמים זה עצמו מכבה, ולא באתי אלא להרחיב השאלה הנ"ל. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 20:08, 8 ביוני 2010 (UTC)
יצא לי לראות היום עיתון כפ"ח מחודש כסלו השתא, יש כתבה של הרב אשכנזי בנושא. בעז"ה אבדוק ואעדכן אתכם. --לל (מדברים) 22:24, 8 ביוני 2010 (UTC)
לכאורה נראה, שקבלת שבת תלויה בקבלת האדם שבת על עצמו, ולכן בראשון משניהם שנעשה, ישנו קבלת שבת. כך אכן מוכח מהפוסקים בסימן רס"ג סעיף ה' שם מובא, כי יש אומרים שאסור לברך ואחר כך להדליק, כי אם יעשה כך נחשב שקיבלה האשה על עצמה שבת בברכה ושוב אסור לה להדליק[1], ולכן תדליק ואח"כ תברך. כך גם מביא אדמו"ר הזקן שכן המנהג מטעם הנ"ל[2]. ואילו באותו סימן מביא אדמו"ר הזקן שישנה מחלוקת אם הקבלת שבת הינה בהדלקת הנרות - שלפי זה יש להשליך לארץ את הנרות שהדליק - מכיון שאסור לכבותן כיון שחל עליו שבת[3] או שמא דווקא בהתחלת תפילת ערבית של שבת. ומכיון שאדה"ז לא מביא דיעה שלישית, משמע שאכן כיון שהיום ההדלקה היא לפני ברכה, חלה שבת כבר בהדלקה שהיא הראשונה מלפני הברכות.
ואגב, מעניין שמובא שהמנהג לכסות את העינים עד הברכה, כדי שיהיה עובר לעשייתן, ומכאן שהחפצא של המצווה היא ההנאה שבראיית הנרות ולא מעשה ההדלקה, ולכן מיקרי עובר לעשייתן, ומה שמברכים "להדליק" הכוונה שצריך לעשות מעשה שיהיה מודלק, אבל המצווה היא שיהיה מודלק וההדלקה היא רק הכשר מצווה. --חייבים בוט החלפות! אם אפשר, לפני ביאת משיח, היום כ"ח בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 02:53, 10 ביוני 2010 (UTC)
אכן כן-נראה-לי. מישהו אמר לי סברה הפוכה (בכתב), ולכשאפנה, אעלה אותה. ---משיח עכשיו! חסיד חב"ד - חדר אורחים
לענ"ד, מוסכם שכאשר האשה מדליקה נר היא מקבלת שבת, אלא אי אפשר לומר שאם הדליקה נר ולא בירכה, היא מקבלת שבת. כלומר קבלת השבת נעשית על ידי שתי פעולות, אחת הדלקת הנר והשניה הברכה ורק אחרי שהיא אומרת ברכה היא מקבלת על עצמה למפרע את השבת(מזמן ההדלה).--יוסי (שיחה). 08:25, 11 ביולי 2010 (UTC)

שיחזור משתמש:ברוקולי

אין לערוך דפי שיחה של משתמשים אחרים. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 10:57, 10 ביוני 2010 (UTC)

קיבלתי את רשותו בע"פ. --חייבים בוט החלפות! אם אפשר, לפני ביאת משיח, היום כ"ח בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 18:26, 10 ביוני 2010 (UTC)
כפשוט שאין זו טענה. שיתן לך את הקוד ותערוך תחת שמו. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 18:29, 10 ביוני 2010 (UTC)
מנין שאין זו טענה? מקובלני מרבותי שבטוען ונטען "ברי ושמא ברי עדיף". תשאל את הרב ווילשאנסקי. --חייבים בוט החלפות! אם אפשר, לפני ביאת משיח, היום כ"ח בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 18:30, 10 ביוני 2010 (UTC)
נו, באמת.. "המוציא מחבירו עליו הראיה" שכחת? אתה רוצה להוציא דבר ממשתמש אחר, עליך להוכיח זאת ולא די שנעמיד אותך על חזקתך שאתה צודק. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 18:35, 10 ביוני 2010 (UTC)
אפילו אם תסבור כאביי בפרק מי שמת, שברי על ידי אחר מהני, זה דווקא בברי[4] אבל שמא על ידי אחר וודאי שלא מהני. וכפשוט המוציא מחבירו עליו הראיה זה דווקא בבעל הטענה עצמו שטוען, אבל כשהוא עצמו לא טוען לא[5] --חייבים בוט החלפות! אם אפשר, לפני ביאת משיח, היום כ"ח בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 18:39, 10 ביוני 2010 (UTC)
כיון שלא ידעינא אי בעל הטענה איכא הכא או לאו, הרי "זכין לאדם שלא בפניו" ומאחריותי לטעון עבורו. וממ"נ אי איכא הרמנא, שיהיב לך את סיסמתו והכל על מקומו יבוא בשלום. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 18:43, 10 ביוני 2010 (UTC)
אם כן הפרכת את הברי על ידי אחר? הרי ברי על ידי אחר לא מהני, ואי אפשר לזכות לו את הטענות.
אבל לשיטתך, אעשה לך טובה, ואזכה לך את הטענות מדין "זכין לאדם שלא בפניו", ואטען עבורך - כך: במקום כזה, גם אתה שייך כבעל דברים בטוען ונטען, מכיון שהשתפותו של משתמש זו אחר היא טובה לחב"דפדיה, וכל פדיעה בו והרחקתו מהמיזן היא רעה לכל המשתמשים, ונמצא שכ"א הוא בעל דברים. מצפה לייש"כ על הטענה בשבילך. --חייבים בוט החלפות! אם אפשר, לפני ביאת משיח, היום כ"ח בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 18:47, 10 ביוני 2010 (UTC)
"המוציא מחבירו" זה לא מצד בריא ושמא אלא דין בפ"ע. כשאמרתי "ומאחריותי" התכוונתי שבהיות שעלי לדאוג שלא ינזקו זה מזה (ובהתאם לכך יש ההרמנא לחסום וכיו"ב, שלא נצטרך), הרי מחובתי לטעון זאת עבורו. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 19:05, 10 ביוני 2010 (UTC)
אין אומרים "זכין לאדם שלא בפניו" במקום שזה ספק אם הוא זכות או לא. --חייבים בוט החלפות! אם אפשר, לפני ביאת משיח, היום כ"ח בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 19:11, 10 ביוני 2010 (UTC)
"רצונו של האדם זה כבודו", הוא בטוח זכות ולא משנה באיזה אופן זה בא לידי ביטוי. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 19:18, 10 ביוני 2010 (UTC)
ומנין לך שזה הוא רצונו? ביאת משיח, היום כ"ח בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 19:19, 10 ביוני 2010 (UTC)
כל עוד והמשתמש עצמו לא אמר את דעתו, הרי כל האומר, הוא משנה מדעתו ורצונו של המשתמש. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 19:27, 10 ביוני 2010 (UTC)
דומני כי כוונתך היא על הדין הידוע של "הלך אחר הרוב", שהרי מנין לך שמשתמש זה מקפיד על כך? ודילמא עשאו שליח? --מחכים לביאת משיח, היום כ"ח בסיוון ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 19:33, 10 ביוני 2010 (UTC)
אכן. וגם מסברא שאם לא היה מעדיף לעשות הדברים לבד, לא היה פותח שם משתמש. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 09:54, 11 ביוני 2010 (UTC)


הערות שוליים

  1. ומכאן מוכח שבברכה ישנה קבלת שבת.
  2. שם סעיף ח'.
  3. ומכאן משמע שהכוונה היא שקבלת שבת חלה כבר בהדלקת הנר ולא בברכה.
  4. ואע"פ כן אין פוסקים כך אלא כרבא כמדומני. והטעם כי ברי ושמא זה דין בטוען ונטען ושייך דווקא בבעל הטענה עצמו.
  5. קל וחומר משם.

אייקון הוספתמונה

אייקון הוספתמונה.png --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 19:18, 14 ביוני 2010 (UTC)

תודה. --מחכים לביאת משיח, היום ב' בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 23:48, 14 ביוני 2010 (UTC)

דורון למשתמש שלום...

שלום שלום, פתחתי עבורך תבנית ניווט בין מסכתות הש"ס. תקוותי שזה יהיה לך לעזר ותראה מזה נחת. הערה: הקישורים החיצונים למסכתות שבאיברו בוקס, צריכות להיות בתחתית הערך ולא בראשו. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 08:23, 16 ביוני 2010 (UTC)

מוצלח - תודתי נתונה לך! --מחכים לביאת משיח, היום ד' בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 18:08, 16 ביוני 2010 (UTC)
בנוגע לקישורים החיצוניים, הקישורים הם כבר בראש הערך, ואני מקווה שיהיה לי את הזמן לתקנם לקישור חיצוני בסוף הערך. מלבד זאת יש מעלה מסוימת שהקישור בתחילת הערך, מפאת ריבוי הקישורים החיצונים בסוף הערך. --מחכים לביאת משיח, היום ו' בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 19:35, 18 ביוני 2010 (UTC)
הסדר הוא שקישורים חיצונים מופיעים בסוף הערך ולא כדאי לבלבל אנשים. אפשר לשים את הקישור למסכת ראשון, ואז חשיבותו תובלט. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 19:46, 19 ביוני 2010 (UTC)
שים לב שעידכנתי את התבנית לשטוחה. יש לעדכן בערכים. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 11:09, 18 ביולי 2010 (UTC)
אני מספתק מאוד בקשר לכך. דווקא בערכים אלו, יש מעט מאוד תמונות, ולכן דווקא כאשר התבנית בראש הערך, הערך נראה יפה יותר, ואין סיבה להעביר. --בברכה, היום ח' באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 21:26, 19 ביולי 2010 (UTC)
בכל אופן, לדעתי, עדיף לשמור על עיקביות וכך זה יקל על הגולשים. בנוגע לתמונות, אפשר למצוא לכל מסכת תמונה הקשורה אליה. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 21:28, 19 ביולי 2010 (UTC)
האם תוכל לעזור לי בענין? בחלק גדול מהמסכתות אין לי שום רעיון, ולמשל: שבועות, הוריות, נדרים. אשמח מאוד על כל הצעה שתתן לי בקשר לכל אחת מהמסכתות, כי מה שהיה לי רעיונות העליתי כבר לרוב. --בברכה, היום ח' באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 21:33, 19 ביולי 2010 (UTC)
מסכת שבועות עוסקת הרבה, כפי העולה מהערך, בהשתחויה במקדש. אפשר לשים ציור המדמה השתחויה כזו ואם יופיע גם כיתוב הקשור לכך מהמסכת, עדיף טפי. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 21:38, 19 ביולי 2010 (UTC)

הערך זמרוני

שיחזרתי את עריכתך, אחר שגילית חוסר התמצאות בניסוחים אנציקלופדיים. אני מבקש ממך להתייעץ ולדון לפני שהינך מבצע שינוי תקדימי. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 16:12, 23 ביוני 2010 (UTC)

עיין כאן. --מחכים לביאת משיח, היום י"א בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 16:15, 23 ביוני 2010 (UTC)
ראה כאן. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 16:18, 23 ביוני 2010 (UTC)
ראה גם כאן. כמובן שיש דפים כך ודפים כך, אבל זה לא "חוסר התמצאות בניסוחים אנציקלופדיים" כפשוט. --מחכים לביאת משיח, היום י"א בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 16:20, 23 ביוני 2010 (UTC)
בחב"דפדיה יש כן ברוב הערכים המסוגננים. כתבת "כפילות" וזה חוסר התמצאות. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 16:23, 23 ביוני 2010 (UTC)

אולם דיונים

צריך את תשובתך בדחיפות. ---בואו לעזרת ולהרחבת המשיח! חסיד חב"ד - חדר אורחים

תבנית: חב"ד וגדולי ישראל

ראיתי את עבודתך היפה ביצירת התבנית החדשה לשושלות. יש לדון על שם התבנית, שתהיה רלוונטית לכמה שיותר ערכים ולא שיצטרכו אח"כ לשנות. בהצלחה! --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 16:43, 6 ביולי 2010 (UTC)

א. מה הצעתך? ב. האם תוכל לראות את התבנית של ויקיפעדיע כאן?--בברכה, היום כ"ד בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 16:46, 6 ביולי 2010 (UTC)
השאלה האם נצטרך שתי תבניות, אחת לאדמו"רים והשאר לשאר גדולי ישראל, או שכולם ייכנסו באחד? (ויקיפעדיע חסומה אצלי) --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 17:21, 6 ביולי 2010 (UTC)
האם לדעתך מתאים לכתוב את שמותיהם של גדולי ישראל בתבניות? הרי היתה כבר פעם אחת תבנית כזו, ואתה וחבדני"ק מחקתם אותה.. --בברכה, היום כ"ד בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 17:23, 6 ביולי 2010 (UTC)
התבנית שנמחקה חרגה מכל פרופורציה. כאן מדובר על תבנית שתקשר רק לערכים המרכזיים של כל חסידות ומשם יהיה ניתן להגיע לערכים על האדמו"רים הפרטיים. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 17:24, 6 ביולי 2010 (UTC)
כבר היתה תבנית כזו, והיא הוחלפה בגלל גודלה. יש לשקול מחדש את כדאיותה, מה אתה אומר? זה אגב, גם המון עבודה. --בברכה, היום כ"ד בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 17:26, 6 ביולי 2010 (UTC)
לדעתי, לא כדאי תבנית על כל האדמו"רי, רק על החצרות. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 17:35, 6 ביולי 2010 (UTC)
לכאורה אתה צודק. מפני כו"כ סיבות ואכמ"ל. אז בנתיים נשאר כך. רק שאני רוצה שהתבנית שלנו תראה כמו התבנית של ויקיפידיה בעברית ואידיש, חבל שאין לך לינק. ויקיפדיה בעברית כן עובדת אצלך עכשיו? --בברכה, היום כ"ד בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 17:40, 6 ביולי 2010 (UTC)
כן ואני מכיר את התבניות שם ועובד על זה. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 18:14, 6 ביולי 2010 (UTC)

תבנית:הארכיון

כדי שלא לבלבל הייתי מציע למחוק את התבנית הנ"ל ולפתוח תבנית ארכיון אישי (ע"ד מה שעשיתי לעצמי משתמש:חיים נהר/ארכיוני שיחה). --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 18:23, 6 ביולי 2010 (UTC)

אני אישית רציתי לשנות בתבנית הקיימת כדי לעשתו גיוון, אבל מכיון שידעתי שהדבר קשור בתהליכים מייגעים של הסכמות וכו' כנהוג כאן בכל פרט שולי ולא משמעותי, לכן פתחתי תבנית חדשה אותה יצרתי לעצמי ומי שריצה, מבלי לבקש הסכמות מאף אחד. אם תרצה, תוכל לשנות את התבנית לתבנית אישית שלי ויוספי, מכיון שאני לא יודע איך עושים זאת. --בברכה, היום כ"ד בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 18:30, 6 ביולי 2010 (UTC)
יצרתי עבורך את התבנית משתמש:שלום/תבנית ארכיון, תוכל לעשות בזה כאוות נפשך. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 20:27, 6 ביולי 2010 (UTC)
תודה. --בברכה, היום כ"ה בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 04:21, 7 ביולי 2010 (UTC)

אני מאמין

בהמשך לדיוננו בעבר, הנה קטע מאג"ק כ"ק אדמהמ"ש להרא"ד העכט - יו"ר אגודת הרבנים בארצה"ב - אג"ק ח"ב אג"ק רפ"ח:

"מה שכותב שהרמב"ם אומר אני מאמין בביאת המשיח וכו' בכל יום שיבוא. הנה, לע"ע לא מצאתיו ברמב"ם לא בפיה"מ (פ' חלק) ולא ביד (הלכות תשובה פ"ג ה"ו. פ"ט ה"ב וסוף הלכות מלכים) - אלא שכן הוא בנוסח הסדורים."

---בואו לעזרת ולהרחבת המשיח! חסיד חב"ד - חדר אורחים

לא ויקי

האייקון השלישי משמאל עניינו שהוא מגדיר תחום בו לא יופעלו קודי ויקי. לדוגמא: '''טקסט זה אמור להיות מודגש''' אך בגלל שהוא נמצא בין תגיות "לא ויקי" אז הוא לא יודגש. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 14:37, 14 ביולי 2010 (UTC)

הבנתי, תודה. אגב, אודה לך גם אם תסביר לי את השימוש בלחצן הסמוך לכך, מימין. --בברכה, היום ג' באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 14:41, 14 ביולי 2010 (UTC)
זה אמור לעצב נוסחאות מתמטיות, אך כיון שאין לי יד ורגל במתמטיקה, איני יודע אפי' כיצד להדגים זאת. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 14:48, 14 ביולי 2010 (UTC)

זכויות יוצרים

לא שייך לכתוב "זכויות יוצר לחב"דפדיה" כיון שחב"דפדיה לא יוצרת שוב דבר וכל המתפרסם בה הוא בכפוף לתנאי הרישיון GNU Free Documentation License 1.2, כמצויין לפני כל תרומה בחב"דפדיה ובכל מקרה בהעתקת מידע מחב"דפדיה, יש לציין קרדיט. כמו כן, כאשר מוטבע על התמונה מקורה, אין צורך לציין זאת בקובץ. בהצלחה! --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 21:14, 19 ביולי 2010 (UTC)

מסכים. האמת היא, שעשיתי זאת בעיקר לתזכורת, אילו תמונות הקרדיט שייך רק לנו ולא למישהו אחר. תמיד כדאי לדעת מאיפא מגיעה התמונה. אולי להבא ארשום שזה מגיע ממשתמש מנוח וזהו. --בברכה, היום ח' באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 21:16, 19 ביולי 2010 (UTC)
גם אין צורך. כבר מופיע בכל קובץ. אין לנו אלא לסמוך על יושרם של אנשים שיתנו קרדיט כשמגיע. ראה כאן. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 21:18, 19 ביולי 2010 (UTC)
כן, אבל זה חשוב לי לעצמי, אם יבוא מחר איזה מר בן עטר ויטען שהתמונה שלו, נדע איך לברר. --בברכה, היום ח' באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 21:20, 19 ביולי 2010 (UTC)
מה שתכתוב זה לא יעזור. יש שקיפות מלאה. כל מה שמתרחש בחב"דפדיה - הכל נרשם ומתועד. אפשר לבדוק מה קרה כאן מהיום הראשון (לדוגמא). --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 21:27, 19 ביולי 2010 (UTC)
נראה שדברח נופלים על אוזנים אטומות. מה יהיה אם מחר יבוא פלוני בן פלוני ויטען: התמונות שלי! הסירו אותם מיד! או אז, אפנה באימייל לידידי מנוח ואשאל אותו בנועם: מנין למעלתו תמונה זו? ויאמר: אני צילמתי. והאיש הרמאי ילך מיד בפנים עצובות, יען אשר זממו לא עלתה לו, ויסכר פי כל דוברי שקר. --בברכה, היום ח' באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 21:32, 19 ביולי 2010 (UTC) 
דברי שלום ואמת, שפתיים ישק. אך לשם כך אל לכבודו להטריח עצמו להקיש בכל תמונה את מקורה, יען אשר כאשר מנוח יעלה קובץ, אזי גם כאשר ינוח מנוח ירשם לזכרון עולם בהיכלנו, אשר הוא העלה התמונה. ואגב, פניתי אליו לברר מהיכן תמונותיו וטרם נעניתי. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 21:35, 19 ביולי 2010 (UTC)
צודק אתה בקשר לתמונות שמנוח העלה. בטעתו חשבתי שכוונתך לתמונות שאני העליתי ומנוח שלחן למערכת, ועמך הסליחה. --בברכה, היום ח' באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 21:38, 19 ביולי 2010 (UTC)
גם התמונות ששלחם למערכת, הרי מופיע הכתובת וכו' וניתן לדעת בקלות את מקורם. יחד עם זאת, אשמח שתצליח להשיג את מקורותיו לתמונות. תודה! --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 21:40, 19 ביולי 2010 (UTC)
לא הבנתי כיצד ניתן להשיג את מקורם. אסאך הצלחה, און א פריילעכע טאג, היום ח' באלול ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשׂוֹחֲחִים 01:32, 18 באוגוסט 2010 (UTC)
הכוונה מהיכן מקורם. חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח), ח' באלול ה'תש"ע 20:26, 18 באוגוסט 2010 (UTC)
איך אפשר לדעת מהיכן מקורם? חנה 19:28, 3 בספטמבר 2010 (UTC)
על ידי שאלה. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח), כ"ה באלול ה'תש"ע 19:17, 4 בספטמבר 2010 (UTC)

קטגגוריה

ראיתי שהוספת אצל יצחק רייפארט את הקטגוריה חסידים מתקופת אדמו"ר שליט"א זה לא עוזר אם את לא כותב את השם משפחה ואח"כ את השם פרטי במשבצת. בקיצור בלי שם זה לא תופס ברשימה הבנת? --מנחם 14:58, 20 ביולי 2010 (UTC)

זה יופיע באות הראשונה של שם הערך. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 15:01, 20 ביולי 2010 (UTC)
ובכלל לא צריך לכתוב את כל שם המפשחה וכו', רק את האת הראשונה, כך: ר. --בברכה, היום ט' באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 15:12, 20 ביולי 2010 (UTC)
ואם יקראו לאחד רבינוביץ' ולשני רותם? --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 15:32, 20 ביולי 2010 (UTC)
צודק. --בברכה, היום ט' באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 15:33, 20 ביולי 2010 (UTC)

יוסף קרסיק

"בתקופה זו, התפרסם כאשר נסחף במכוניתו בהצפות בכביש הערבה, וניצל בנס"

זהו שורה הכתובה בדף של " יוסף קרסיק" - זה היה כתוב קודם ,ושורה זו אינה חומר אינציקלופדי , ולכן הכתוב שאני העלתי לדף של "יוסף קרסיק" לא צריך להסירו בגלל שאינו אינצקלופדי . תודה - ניסים דהן - יבנה

א. גם אם יש חומר שאינו חומר אנציקלופדי, לא צריך להוסיף עוד. ב. יש חילוק בין שורה המסכמת בקצרה את האירוע, לבין תיאור ארוך ומרגש בנושא. ג. מגיע לך קדריט, ואני מקנא בך על שהצלת נפש מישראל, יהי חלקי עמך. ד. הייתי שמח ליצור עמך קשר באימייל, וחבל שלא הזנת כתובת דוא"ל בהעדפות שלך. --בברכה, היום י' באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 04:11, 21 ביולי 2010 (UTC)

אין לי כל בעיה - ואשמח ליצור קשר האימייל שלי nisimda@gmail.com - ניסים דהן 0523168773

חשבתי לפרסם זאת באינפו, חשבתי שזה קרה עכשיו לאחרונה, אך מתברר שלא. אגב, נשמח אם תירשם כאן, ותתרום למיזם בזמנך הפנוי. --בברכה, היום י' באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 14:56, 21 ביולי 2010 (UTC)

בתי חב"ד בישראל

הבנתי, שכשיש בית חב"ד עם ערך מורחב, אתה בעד להוריד מהדף ולהשאיר רק הפניה לערך.

האם לא כדאי להשאיר סקירה קצרה (בדוגמת הסקירות הקיימות) על כל בית חב"ד בנוסף לערך המורחב?--95.86.69.144 21:20, 22 ביולי 2010 (UTC)

צריך עיון. אולי תעלה זאת לאולם דיונים. כדאי גם שתירשם קודם. --אסאך הצלחה, און א פרילעכע טאג, היום י"א באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשֹוֹחַחִים 23:11, 22 ביולי 2010 (UTC)

1=

הוספתו בתבנית הערת שוליים, רק בקישור המכיל "=". --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 20:18, 26 ביולי 2010 (UTC)

כוונתך קישור חיצוני? או שהא בהא תליא? --אסאך הצלחה, און א פריילעכע טאג, היום ט"ו באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשׂוֹחֲחִים 22:50, 26 ביולי 2010 (UTC)
כוונתי, ככתבי, בתבנית:הערת שוליים (ראה לדוגמא). חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 08:30, 27 ביולי 2010 (UTC)

ראה

שיחת משתמש:חסיד#מה דעתך. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 20:41, 26 ביולי 2010 (UTC)

דורונון

"מְשׂוֹחֲחִים".. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 21:49, 26 ביולי 2010 (UTC)

תודה. --אסאך הצלחה, און א פריילעכע טאג, היום ט"ו באב ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשׂוֹחֲחִים 22:39, 26 ביולי 2010 (UTC)

הוספת תארhך לחתימה

יישר כח על כל המאמצים להצלחת חב"דפדיה.

האם אתה מוסיף לבד בסוף כל תגובה תאריך או שאפשר לעשות א"ז באופן אוטמאטי? --לל (שיחה) 00:35, 11 באוגוסט 2010 (UTC)

תודה גם לך, כל תרומה שאתה תורם לחב"דפדיה נותנת לנו כוחות מחודשים. טקסט זה הוא זמן משתנה, והיכן שתוסיף אותו זה יראה אוטומטית את התאריך בו נשמר הדף, תוכל להוסיף אותו לחתימתך כמו שעשיתי.

{{ס:#זמןמ:xhxjj xjx xhxjY}}

--אסאך הצלחה, און א פריילעכע טאג, היום א' באלול ה'תש"ע שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשׂוֹחֲחִים 01:15, 11 באוגוסט 2010 (UTC)

בדיקת עריכה

באם תוכל לבדוק עריכה זו. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח), י"ד באלול ה'תש"ע 15:00, 24 באוגוסט 2010 (UTC)

פורטל תורה

שלום שלום. התחלתי לעבוד קצת על הפורטל והנני זקוק לעזרתך. פורטל עניינו להיות מפתח למספר ערכים בנושא משותף. בפורטל לא אמור להיות כתוב דברים שלא מופיעים בערך כלשהו. אצטרך שתרשום כאן את הערכים שלדעתך עיקרם צריך להופיע בפורטל ואטפל בנושא. בהצלחה! --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח), ה' בתשרי ה'תשע"א 17:20, 13 בספטמבר 2010 (UTC)

במצב הנוכחי של הפורטל, שהפניה אליו מופיעה בדף המשתמש שלי, יש את רוב התוכן של הערך תורה. הגון בעיניך? ובנוגע לפורטל: שלב נא את התנאים והאמוראים בפורטל כמו שדיברנו (עכ"פ אלו שאתה בטוח שראויים לערך). תודה. --אסאך הצלחה, און א פריילעכע טאג, היום ה' בתשרי ה'תשע"א שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשׂוֹחֲחִים 21:51, 13 בספטמבר 2010 (UTC)
המשפט הראשון בפורטל לא מצאתי אותו בשום ערך. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח), ו' בתשרי ה'תשע"א 14:03, 14 בספטמבר 2010 (UTC)
נו נו, ברור שהתאמתי אותו קצת. אז אולי נעתיק זאת לערך תורה. עשה כרצונך. אסאך הצלחה, און א פריילעכע טאג, היום ו' בתשרי ה'תשע"א שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשׂוֹחֲחִים 14:08, 14 בספטמבר 2010 (UTC)

מה קורה

האם יש סיבה לכך שהפורטל נתקע, או שמדובר פשוט בעומס זמן של העורך? היום ל' בחשוון ה'תשע"א שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשׂוֹחֲחִים 07:50, 7 בנובמבר 2010 (UTC)

אין סיבה מוצדקת להיתקעות הפורטל, אך יש לחשוב על רעיונות להגדלת קשת הערכים הקשורים לפורטל. --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח), א' בכסלו ה'תשע"א 01:15, 8 בנובמבר 2010 (UTC)
הוחלט להוסיף גם את כל הערכים על חכמי התורה מה שאומר - עוד כמאה וחמישים ערכים על תנאים ואמוראים, שב97% מהם רוב הערך הוא מדברי הרבי. היום א' בכסלו ה'תשע"א שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשׂוֹחֲחִים 01:17, 8 בנובמבר 2010 (UTC)