פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

שיחה:תורת החסידות

ערך זה זקוק ודאי לעריכה.

המשתתפים מוזמנים בזאת לערוך ולהוסיף עד כמה שידם מגעת, ובעיקר - להרחיב.

בהצלחה.--מיכאל א 14:04, 21 יוני 2009 (EDT)

הכנה לביאת המשיח - התנוצצות הגאולה.עריכה

מהלשון מוכח שהם שני עניינים, יש למצוא הביאורים בשיחות ולערוך (כמובן עם ציון המקורות) תודה--הנחה - שיחה 13:04, 23 בדצמבר 2014 (UTC)

אחד המקומות שמבואר דבר זה באריכות הוא בספר המאמרים תרס"ג עמוד קמ"ב יש להרחיב. - אם הרחבת ציין!--הנחה - שיחה 13:15, 18 בינואר 2015 (UTC)

דרגתה -יחידה, ושייכות תורת החסידות לתורתו של משיחעריכה

כמובן המקור הראשון הוא קונטרס עניינה של תורת החסידות ועוד, ואולי יש מקום להכליל עניין זה בפסקה התנוצצות הגאולה.--הנחה - שיחה 13:12, 18 בינואר 2015 (UTC)

החסידות לעומת השיטות שקדמו לה- כותרת לא נכונהעריכה

--מי - שיחה 10:10, 20 ביולי 2015 (UTC)שיטת המוסר פותחה באמצע המאה ה19 על ידי רבי ישראל מסלנט (עיירה בליטא). גם אם את ההשראה הוא קיבל ממורו (רבי זונדל מסלנט), מדובר רק בדור אחד קודם. הבעל שם טוב הקדוש ייסד את תנועת החסידות באמצע המאה ה18. כמאה שנה קודם. לא נכון לכתוב (כפי שכתבתם באחת הכותרות של הערך) "שיטת החסידות לעומת השיטות שקדמו לה", כיון ששיטת המוסר לא קדמה לחסידות אלא להיפך. אם אתם מתכוונים לחיים היהודיים שהיו נהוגים קודם גילוי החסידות, ודומים בחלק ממאפייניהם לשיטת המוסר, תצטרכו למצוא לכך שם אחר. שיטת המוסר זה לא השם. בהצלחה! מי - שיחה 10:10, 20 ביולי 2015 (UTC)

כותרת המשובעריכה

נכתב בערך "ספר התניא הוא התורה שבכתב של תורת החסידות, וספרי המאמרים של רבותינו נשיאנו הם התורה שבעל פה של תורת החסידות"

כפי שנראה מטרת ערך זה היא לפרט את החסידות הכללית ולא רק את חסידות חב"ד (למדתי זאת ממה שנכתב 'תורת חסידות חב"ד' - ראה ערך מורחב.

בכל אופן ספר התניא הוא תורת שבכתב של חסידות חב"ד - וכן ספרי המאמרים של רבותינו נשיאנו..

חזרה לדף "תורת החסידות".