פתיחת התפריט הראשי

צעירעריכה

יש לעיין באיזה סוג כיתה למד בלובאוויטש הרי היה סך הכול נער צעיר בן שתים עשרה. וגם יש לעיין מתי היה שריפה בישיבה בלובאוויטש, שזה הטעם שנמסר מבניו שעזב הישיבה, ולכאורה יש לומר שעזב מחמת המלחמה וכו׳. לית מחשבה תפיסא ביה - שיחה, 05:00, י"ב בניסן, ה'תש"ף 05:00, 6 באפריל 2020 (IST)

כבר תיקנתי אודות זמן השריפה ראה צין המקור. לספר זכרון לבני ישראל. וגם יש להעיר שמדברייו שם בספר משמע שהיה הדרך אז לילדים מגיל עשר ומעלה היינו מעת התחלת לימוד גמרא לנדוד לישיבות לית מחשבה תפיסא ביה - שיחה, 05:49, כ"ח בניסן, ה'תש"ף 05:49, 22 באפריל 2020 (IST)

חזרה לדף "מרדכי אליהו שווי".