פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

רמ"ח איברין דמלכא

רמ"ח איברין דמלכא הם מאתים ארבעים ושמונה כלים שהם בבחינת איברים לאור אין סוף, ובהתלבשות אור אין סוף בהם, קרויים הם בבחינת אדם. מבואר כי רמ"ח איברים אלו הם התכללות של זעיר אנפין של עולם האצילות. רמ"ח איברין דמלכא הם בבחינת מקור לרמ"ח מצוות עשה, שעל ידיהם נדבק האדם ברמ"ח איברין דמלכא.

ענינםעריכה

הקב"ה נקרא בשם אדם, כנודע ממעשה מרכבה, שם נאמר "על דמות הכסא דמות כמראה אדם", ומן הצד השני ידוע כי "אין לו גוף". והענין הוא כי הקב"ה מצד עצמו נעלה מכל התחלקות לספירות, ו"לאו מכל אלין מדות איהו כלל", אלא שבהתלבשות אור אין סוף בעולם האצילות (ובפרט בזעיר אנפין של עולם האצילות) מתלבש הוא במאתים ארבעים ושמונה כלים, שהם בבחינת "רמ"ח איברין דמלכא". כאשר נמשך אור אין סוף ומתלבש בבחינה זו נקרא הוא בבחינת אדם, וזהו דמות האדם שעל הכסא.

מבואר כי רמ"ח איברים אלו הוא התכללות של תשע ספירות של זעיר אנפין. שכל אחד מן תשע ספירות אלו נכלל מתשע הספירות, וכל אחד מספירות פרטיות אלו כלול מראש תוך סוף, ונמצא שאלו הם רמ"ג, ויחד עם ה' חסדים המגדילים הוא בבחינת רמ"ח איברין דמלכא.

כאשר אור אין סוף מתלבש בבחינת רמ"ח איברין דמלכא נקרא הוא בשם אדם, וזהו דמות האדם שעל הכסא. שענין הכסא הוא מלכות דאצילות שהיא בבחינת מקבל ביחס לזעיר אנפין.

מקור לבחינת רמ"ח מצוות עשהעריכה