ראש השנה (מנהגים)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מנהגי חב"ד בראש השנה מבוססים על הליכותיהם של רבותינו נשיאינו החל מאדמו"ר הזקן עד לנשיא דורינו, הרבי. בכל פרט ופרט במעשיו של יהודי בימים אלו מחושב שיהיה על פי השולחן ערוך ועל פי תורת החסידות, בחשיבות יתירה על שאר ימות השנה, מכיון שימים אלו הם "ראש" לכל ימות השנה, והשפע בכל ימות השנה תלוי בהתנהגותינו בימים אלו.

תפילה

25px ערכים מורחבים – תפילת ערבית דראש השנה, תפילת מוסף דראש השנה

קדיש

אין כופלין "לעילא" בקדיש של ראש השנה וכן של עשרת ימי תשובה (חוץ מהקדיש בתפילת נעילה), [1], למרות שבשולחן ערוך (תקפב, טז) כתב אדמו"ר הזקן בשם המגן אברהם שבכל הקדישים מראש השנה עד יוהכ"פ אומרים "לעילא ולעילא מכל ברכתא", אבל בסידור החליט שלא לחלק בין עשרת ימי תשובה לכל השנה. וכן כתוב בסדר היום שלא להוסיף תיבת "ולעילא", וכן במשנת חסידים ובסידור ר' יעקב קאפיל לא נמצא ההוספה הזאת (שער הכולל ד, ט).

ברכת שנה טובה

כרטיס ברכת לשנה טובה, המסמל את מנהג אמירת לשנה טובה בר"ה

נוהגים בלילה הראשון של ראש השנה לומר לחבירו: לשנה טובה תכתב ותחתם[2].

ברכת הרבי לציבור

בשנת תשי"א, לאחר התפילה, עברו כל הקהל לפני הרבי, שאיחל לכל אחד ואחד "לשנה טובה תכתב ותחתם"[3].

בשנים מאוחרות יותר, היה הרבי מאחל 'לשנה טובה תכתב ותחתם' לכל העומדים בדרכו בצאתו מבית המדרש[4].

כעבור שנים, בערך משנת תשל"ג, היה הרבי פונה אל הקהל בעמדו על הבימה שבמקום מושבו, ומברך את הכל שלוש פעמים בברכת 'גוט יום טוב', ושלוש פעמים בברכת 'לשנה טובה תכתב ותחתם' (ובכל פעם היה הקהל משיב לברכתו). ושוב היה מברך 'לשנה טובה תכתב ותחתם' גם בדרך יציאתו מבית המדרש. בלילה השני של ראש השנה היה מברך את הקהל שלוש פעמים בברכת 'גוט יום טוב'.

וכך מסופר גם אודות אדמו"ר הרש"ב, כשגמר תפילתו בשעה המאוחרת בלילה, פנה לקהל לברכם בברכת 'לשנה טובה'.. אדמו"ר עובר בתוך הקהל ומברך לכל אחד: לשנה טובה תכתב ותחתם[5][6].

בליובאוויטש היו זהירים לאחל לקרובים 'גוט יום טוב'. אדמו"ר הצמח צדק היה הולך לקרובים בכל חג בכדי לאחל 'גוט יום טוב', לבד מראש השנה אשר אז היה אומר בבית הכנסת לכל אחד מהקרובים 'לשנה טובה' כו', והיה ניגש לכל אחד. לעת זקנותו שהיה חלוש, היה יושב במקומו, וכל הקרובים היו באים לאמר לו "לשנה טובה"[7].

קידוש

בקידוש היום אומרים: "תקעו" גו' "כי חוק" גו'. ואין אומרים "אלה מועדי" גו' וגם לא "אתקינו" כו'[8].

כשחל ראש השנה בשבת אומרים: "מזמור לדוד", "אתקינו", "ושמרו", "אם תשיב", "דא היא", "זכור", "על כן" - קודם "תקעו" - בלחישה[9].

אמירת מאמר חסידות

אדמו"ר הזקן היה אומר מאמר חסידות בשני הימים של ראש השנה[10].

אדמו"ר הצמח צדק היה אומר חסידות בערב ראש השנה בבוקר, וביום השני של ראש השנה אחר תפילת המנחה [11], ולעתים גם ביום הראשון[12].

אדמו"ר הרש"ב היה אומר מאמר פעמיים: בליל היום השני קודם תפילת ערבית, ובמוצאי ראש השנה[13].

תוספת בזמן ראש השנה

אצל רבותינו נשיאנו היה נהוג אשר בכל דור מוסיפים עוד דקה קודם הוצאת ראש השנה.

אדמו"ר מהר"ש סיפר שאצל אביו, נמשך ראש השנה דקה אחת יותר מאשר אצל זקינו הוד אדמו"ר האמצעי. באותה הזדמנות אמר אדמו"ר המהר"ש כמה דקות יש בראש השנה לפי חשבון מדויק, וסיפר כי אצל אביו הוד אדמו"ר הצמח צדק היה ראש השנה ארבע דקות יותר מאצל הבעש"ט, אצל זקנו אדמו"ר האמצעי שלוש דקות יותר, אצל רבינו הזקן שתי דקות יותר, ואילו אצל הרב המגיד ממזריטש דקה אחת יותר.

וכשאדמו"ר הרש"ב שאלו: ומכאן ואילך? השיב אדמו"ר מהר"ש: כל דור מוסיף דקה אחת.

תוספת זו היא לשם ההמשכה במועדים ושנים[14].

מנהגים נוספים

 • עישון: בחב"ד נהוג, כי גם אלו שהם מעשנים כל השנה ומעשנים גם ביום טוב, נמנעים מכך בראש השנה. רבותינו נשיאינו הורו כי "ראוי הדבר אשר הבני תורה יזהרו בזה, וישפיעו גם על מכיריהם"[15].
 • דיבור: בשני הימים דראש השנה, הורו נשיאי חב"ד למעט בדיבור שלא בהכרח[16].

ראו גם

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ספר המנהגים
 2. סידור אדמו"ר הזקן. ובשו"ע אדמו"ר הזקן, תקפב, יז: לשנה טובה תכתב
 3. ימי בראשית (ספר), עמ' 248
 4. ראה בטאון חב"ד גל' 20 עמי 16, אודות שנת תשכ"ג. גל' 24 עמ' 12, אודות שנת תשכ"ד
 5. התמים, ב', עמ' קלב
 6. ספר השיחות תש"ד, עמ' 2
 7. ספר השיחות תרח"צ. עמ' 263
 8. ספר המנהגים
 9. ספר המנהגים
 10. לקוטי דיבורים, עמ' 86
 11. האמרית המאמר היתה נמשכת עד הלילה
 12. ספר השיחות תש"ה, עמ' 10
 13. אשכבתא דרבי, עמ' 3
 14. ספר השיחות תש"ה, עמ' 9.
 15. אדמו"ר הריי"צ במכתב לתלמידי הישיבות, י"ג אלול תרצ"ז
 16. אגרות קודש מוהריי"צ, ד, עמ' תטז
 17. ספר המנהגים
ראש השנה
הכנות לראש השנה
שבת שלפני ראש השנה · מגבית לצורכי ר"ה · ערב ראש השנה
סדר התפילות
ערבית · שחרית · מוסף · נוסח התפילה · קדיש בימים נוראים · קריאת התורה בראש השנה · הכנות לתקיעות · תקיעות · אבינו מלכינו
ענינים כלליים
בנין המלכות · סעודות ראש השנה · בוקר ר"ה · עבודת היום דראש השנה · מוצאי ראש השנה
שונות
מנהגים שונים · הנהגות רבותינו בר"ה · נסיעה לרבי · תשליך · קבלת הידור בר"ה · ברכת לשנה טובה · ר"ה והקהל
ניגונים לראש השנה
ברכות קודם התקיעות · ניגון דביקות לאדה"ז · מן המיצר · ארשת שפתינו · מכלכל חיים · רחמנא דעני · אשרי איש שלא ישכחך · ניגון קודם קדיש מוסף· היום תאמצנו · האדרת והאמונה · ניגון קדיש (ברדיצ'וב) ·ניגון טעמים