פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

צמאה לך נפשי (אדמו"ר הזקן)

הניגון צמאה לך נפשי מיוחס לאדמו"ר הזקן אבל לא ברור אם הוא מעשרת הניגונים אותם חיבר בעצמו. מילות הניגון הם[1]:

צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ ציה ועיף בלי מים.

כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך.

מנגינה זו, בהתאם למילים, מלאה געגועים וכיסופי הנשמה. הרבי מאוד מחבב ניגון זה ומצווה לנגנו לעיתים תכופות בעת התוועדויותיו. הניגון נרשם כפי שהרבי לימדו בעת ההתוועדות של שבת מברכים חודש אייר (פרשת קדושים) בשנת תשי"ד.

הרבי אמר על ניגון זה ששלושת הבבות הראשונות הם בעלייה היינו צמאון, בפעם הראשונה שמנגנים את המילים כן בקודש חזיתיך הוא בגעגועים היינו הלואי בקודש חזיתיך אמנם בפעם השנייה הוא מלשון הן כלומר נכון הוא הדבר שבקודש חזיתיך.

ניגון זה הוא ניגון קפ"א בספר הניגונים.

שינוים בניגוןעריכה

פעמים אחדות שינה הרבי ממילות הניגון: בט' שבט תש"ל סיים הרבי "לראות טובך וחסדך", ובח"י אלול תשל"ז סיים הרבי "לראות נפשי וכבודי'

ראו גםעריכה

קישורים חיצוניםעריכה

אודיו
וידאו

הערות שוליים

  1. תהלים פרק ס"ג פסוקים ב-ג.