פורטל:תורת החסידות

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
פורטל תורת החסידות
פורטל:תורת החסידותתורת החסידות היא שיטה בעבודת ה' שהתיסדה ע"י הבעל שם טוב והמשיכה כחסידות הכללית עד שהתקבלה באופן פנימי על ידי תורת החסידות של רבותינו נשיאנו - נשיאי חב"ד. ענינה של תורת החסידות הוא הארה חדשה של אלוקות, המאירה באור חדש את כל רבדיה (פרד"ס) של התורה; למן הענינים העמוקים ביותר של חלקי הסוד שבתורה, ועד העניינים השייכים לפשטי התורה ולמצוותיה המעשיות.

אחד מיסודותיה של תורת החסידות הוא אהבת ישראל וההכרה כי בכל יהודי קיימת נפש אלוקית המאוחדת עם הקב"ה. בגלל קשר זה יש לכל יהודי האפשרות להגיע לדרגות הגבוהות ביותר של עבודת ה'. כמו-כן מהווה תורת החסידות ההכנה לביאת המשיח, כנודע מתשובת המשיח לשאלת הבעל שם טוב, "אימתי קאתי מר? - "לכשיפוצו מעיינותיך החוצה".

ספר התניא הוא בחינת התורה שבכתב של תורת החסידות, ושאר ספרי החסידות של רבותינו נשיאנו הם התורה שבעל פה.

עולמות ספירות מלאכים נפש שמות וכינויי ה' תורה קליפות

עולם האצילות

עולם הברודים

עולם הכסא

עולם העשיה הגשמי

עולם התוהו

אדם קדמון

היכלות

עילה ועלול

עלמא דאתכסיא

עקודים נקודים ברודים

לרשימה המלאה

ספירת החכמה

ספירת החסד

נצח והוד

דתי"מ

שבע כפולות

עתיק יומין

תרין שוקין

אהבה

י"ב גבולי אלכסון

יחוד

לרשימה המלאה

גבריאל המלאך

רצוא ושוב

שמרי האופנים

שרפים

מיכאל המלאך

מט"ט

מטי ולא מטי

אופנים

חיות הקודש

מלאך

לרשימה המלאה

נפש האלוקית

קיסטא דחיותא

רשע

לבושים

זרע אדם

אני

בעלי תורה

מוחין

חלל השמאלי

גן עדן

לרשימה המלאה

א"ל

שם ב"ן

אלופו של עולם

ה' עילאה

י"ה

מלך מלכי המלכים

עצמות ומהות

קדמון

אדון

שם ס"ג

לרשימה המלאה


נגלה דתורה

פרד"ס

תלמוד בבלי

אב

משנה

פנימיות התורה

אורייתא וקוב"ה כולא חד

אדם

תורה שבכתב

אותיות (התורה)

לרשימה המלאה

סטרא אחרא

אויב

אדום

קליפת ראומה

שלוש קליפות הטמאות

היכלות הטומאה

קליפת נוגה

אבק

אבימלך (מלך פלישתים)

קליפת אגרת בת מחלת

לרשימה המלאה

קטגוריות נוספות

ערכים חב"דים: חסידות הכלליתמבצעי הרבימושגים כללייםסוגי ניגוניםעבודת ה'ערכים במבט החסידות

ערכים בלימוד החסידות: ספירותמלאכיםשמות ה'מצוותספר יצירהפתח אליהוקליפותתורהביטויים מספר הזוהראותיותאורות וכליםנפשעולמותצמצום

45px 45px 45px 45px 45px 45px 45px 45px 45px
פורטל נשיאי חב"ד פורטל גאולה ומשיח פורטל בית רבי פורטל תורת החסידות פורטל ימי חב"ד פורטל אישי חב"ד פורטל ניגוני חב"ד פורטל ספרות חב"ד פורטל תורת הנגלה