פורטל:ניגוני חב"ד

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
גרסה מ־19:09, 22 ביולי 2020 מאת חלוקת קונטרסים (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
פורטל ניגוני חב"ד
פורטל:ניגוני חב"דניגוני חב"ד הם ניגונים שהולחנו על ידי חסידי חב"ד בשעת עבודתם את השם או שהם בעלי אופי חב"די מובהק. רובם הם ניגונים רציניים, כבדי משקל, תנועותיהם מתונות וממושכות והעשירות ב"קמטים" ("קנייטשן" באידיש) אופיניים המביעות עמקות המחשבה והתעוררות פנימית נפשית. מיוחדים במינם הם ניגונים אלו וגם שונים משאר סוגי הניגונים אפילו משל ניגוני החסידות הכללית. בסך הכל יש שלוש מאות ארבעים וששה ניגוני חב"ד רשמיים, בנוסף לכשלוש מאות ניגונים נוספים, "בלתי-רשמיים".

הניגון החב"די בנוי מהרגש הלב ודביקות הנפש ולפיכך אינו זקוק למלים ואדרבה, המלים מגבילות אותו. הניגון הוא הרי במדריגה נעלית יותר מהדיבור, עד שמה שאין בכח הדיבור לגלות בא ביטויו בתנועות הניגון. לכן על פי רוב הניגון החב"די מחוסר מלים. חסיד בעמדו בתפילה, שקוע במחשבות התבוננות והכרת באלקות, בהבנה והשגה הבנויים על יסודי תורת חב"ד, וענין אלוקי נקלט אצלו בהנחה טובה, מתפעל הוא בנפשו מתוך התעוררות והתלהבות הנובעת מלבו פנימה. אולם באותה שעה נזכר החסיד על מעמדו ומצבו, ונפשו עורגת וכוספת להתקרב לאור הקדושה, - אז מתפרץ מלבבו מאליו וממילא צעקה פנימית המתבטאת בקול נגינה רגשית, פעם בחשאי וברעותא דליבא ופעם בהתלהבות יתרה וזעקת הנפש המביעים את כיסופיו ותשוקתו לצאת מחילוניותו היום יומית ולהתרומם לחיים רוחניים עילאיים יותר. ניגון תפלה זה הינו ניגון ממולא, מפני שהוא מלא על כל גדותיו עם הרגשות נפשיות, שהחסידים הכניסו בו בעת דביקותם בתפלה. בכללות מתחלקים הניגונים לשלוש קטגוריות:

  • ניגון מכוון: ניגון שהוא פרי חיבורו של האדמו"ר. כל תנועה בניגון רומזת לענין גבוה ונשגב ותנועותיו מכוונות לעולמות עליונים.
  • ניגון מיוחס (ממולא): ניגון שגדולי החסידים התפללו בו ולכן הוא "ממולא". כלומר, בעל תוכן המחזיק בתוכו תמצית פנימית, בבטאו איזה רגש נפשי.
  • ניגון שוטה: ניגון שהוא כמו 'הדס שוטה', שאינו אומר ולא כלום, הם ניגונים שונים שהתווספו אצל החסידים במשך הזמן, מהם ניתן ללמוד הוראות בעבודת השם וכיו"ב.
ניגוני רבותינו נשיאינו
ניגוני אדמו"ר הזקן | ניגוני אדמו"ר האמצעי | ניגוני אדמו"ר הצמח צדק | ניגוני אדמו"ר המהר"ש | ניגוני אדמו"ר הרש"ב | ניגוני אדמו"ר הריי"צ | ניגוני אדמו"ר שליט"א
ניגונים מכוונים ניגוני געגועים ניגוני התוועדות ניגוני טעמים ניגוני נצחון ניגוני ריקוד ניגוני שבת ויום טוב ניגוני שמחה ניגוני תפילה לימים נוראים ניגונים מיוחסים

ניגון ארבע בבות

ניגון אשרי איש

ניגון בני היכלא

ניגון לכה דודי

ניגון המקהלה

ניגון מן המיצר

ניגון ישן

ניגון צאינה וראינה

צמאה לך נפשי

ניגון דבקות שבת

לרשימה המלאה

ניגון דבקות חב"ד

ניגון דונאי

ניגון הש"ץ

וואלאח לר' אהרן שו"ב

וואלאח מניקולייב

ניגון לר' שלום חריטונוב

ניגון קל"ח

ניגון לר' חיים בער

ניגון ש"ט

וואלאך לר' מאיר שלמה ינובסקי

לרשימה המלאה

ניגון אדיר הוא

ניגון אך לאלוקים

ניגון אלו ואלו אומרים

ניגון שמעו בנים

ניגון הורודישטשר

ניגון הצילני נא

ניגון קי"ט

ניגון עזרני א-ל חי

ניגון לא אמות

ניגון כאטש מי כודי

לרשימה המלאה

ניגון טעמים להפטרה

ניגון טעמים למגילת אסתר

ניגון טעמים לר"ה ויוה"כ

ניגון טעמים לקריאות התורהלרשימה המלאה

מארש נפוליאון

מארש ביסמרק

לרשימה המלאה

ניגון אום אני חומה

ניגון בסיסמת ופרצת

ניגון זבחו זבחי צדק

ניגון קס"ד

ניגון וכל קרני רשעים

ניגון על הסלע הך

ניגון או ווא דיע מי ניעאוטנים

ניגון והרקותי לכם

ניגון ר"ט

ניגון אך - דו פאנקע

לרשימה המלאה

ניגון הרועה

ניגון פדה בשלום נפשי

ניגון ידיד נפש

ניגון כל עצמותי

ניגון מזמור לדוד

ניגון ע'

ניגון מנוחה ושמחה

ניגון הראש מז'בין

ניגון הלב מז'בין

ניגון המבדיל

לרשימה המלאה

ניגון אימתי קאתי מר

ניגון הרבי שליט"א

ניגון דוברובנר

ניגון יפרח בימיו צדיק

ניגונו של ר' פרץ הזקן

ניגון קנ"ג

ניגון פונקע (א)

ניגון בך ה' חסיתי

ניגון קלימוביץ'


לרשימה המלאה

ניגון ידעתי ה'

ניגון ארשת שפתינו

ניגון הבן יקיר לי

ניגון שאו שערים ראשיכם

ניגון והכהנים

ניגון יעלה

ניגון כאהל הנמתח

ניגון אדון הסליחות

ניגון על חטא

ניגון ונסלח

לרשימה המלאה

ניגון שלוש תנועות

ניגון להקפות

ניגון השתפכות הנפש

ניגון קול ביער

ניגון מסלביטה

ניגון לר' משה ווילנקר

ניגון הבינוני

ניגון דבקות

ניגון רוסטוב

ניגון מיוחס לבעש"ט

לרשימה המלאה

ספר הניגונים - כרך א' ספר הניגונים - כרך ב'
ניגון א' | ניגון ב' | ניגון ג' | ניגון ד' | ניגון ה' | ניגון ו' | ניגון ז' | ניגון ח' | ניגון ט' | ניגון י' | ניגון י"א | ניגון י"ב | ניגון י"ג | ניגון י"ד | ניגון ט"ו | ניגון ט"ז | ניגון י"ז | ניגון י"ח | ניגון י"ט | ניגון כ' | ניגון כ"א | ניגון כ"ב | ניגון כ"ג | ניגון כ"ד | ניגון כ"ה | ניגון כ"ו | ניגון כ"ז | ניגון כ"ח | ניגון כ"ט | ניגון ל' | ניגון ל"א | ניגון ל"ב | ניגון ל"ג | ניגון ל"ד | ניגון ל"ה | ניגון ל"ו | ניגון ל"ז | ניגון ל"ח | ניגון ל"ט | ניגון מ' | ניגון מ"א | ניגון מ"ב | ניגון מ"ג | ניגון מ"ד | ניגון מ"ה | ניגון מ"ו | ניגון מ"ז | ניגון מ"ח | ניגון מ"ט | ניגון נ' | ניגון נ"א | ניגון נ"ב | ניגון נ"ג | ניגון נ"ד | ניגון נ"ה | ניגון נ"ו | ניגון נ"ז | ניגון נ"ח | ניגון נ"ט | ניגון ס' | ניגון ס"א | ניגון ס"ב | ניגון ס"ג | ניגון ס"ד | ניגון ס"ה | ניגון ס"ו | ניגון ס"ז | ניגון ס"ח | ניגון ס"ט | ניגון ע' | ניגון ע"א | ניגון ע"ב | ניגון ע"ג | ניגון ע"ד | ניגון ע"ה |ניגון ע"ו | ניגון ע"ז | ניגון ע"ח | ניגון ע"ט | ניגון פ' | ניגון פ"א | ניגון פ"ב | ניגון פ"ג | ניגון פ"ד | ניגון פ"ה | ניגון פ"ו | ניגון פ"ז | ניגון פ"ח | ניגון פ"ט | ניגון צ' | ניגון צ"א | ניגון צ"ב | ניגון צ"ג | ניגון צ"ד | ניגון צ"ה | ניגון צ"ו | ניגון צ"ז | ניגון צ"ח | ניגון צ"ט | ניגון ק' | ניגון ק"א | ניגון ק"ב | ניגון ק"ג | ניגון ק"ד | ניגון ק"ה | ניגון ק"ו | ניגון ק"ז | ניגון ק"ח | ניגון ק"ט | ניגון ק"י | ניגון קי"א | ניגון קי"ב | ניגון קי"ג | ניגון קי"ד | ניגון קט"ו | ניגון קט"ז | ניגון קי"ז | ניגון קי"ח | ניגון קי"ט | ניגון ק"כ | ניגון קכ"א | ניגון קכ"ב | ניגון קכ"ג | ניגון קכ"ד | ניגון קכ"ה | ניגון קכ"ו | ניגון קכ"ז | ניגון קכ"ח | ניגון קכ"ט | ניגון ק"ל | ניגון קל"א | ניגון קל"ב | ניגון קל"ג | ניגון קל"ד | ניגון קל"ה | ניגון קל"ו | ניגון קל"ז | ניגון קל"ח | ניגון קל"ט | ניגון ק"מ | ניגון קמ"א | ניגון קמ"ב | ניגון קמ"ג | ניגון קמ"ד | ניגון קמ"ה | ניגון קמ"ו | ניגון קמ"ז | ניגון קמ"ח | ניגון קמ"ט | ניגון ק"נ | ניגון קנ"א | ניגון קנ"ב | ניגון קנ"ג | ניגון קנ"ד | ניגון קנ"ה | ניגון קנ"ו | ניגון קנ"ז | ניגון קנ"ח | ניגון קנ"ט | ניגון ק"ס | ניגון קס"א | ניגון קס"ב | ניגון קס"ג | ניגון קס"ד | ניגון קס"ה | ניגון קס"ו | ניגון קס"ז | ניגון קס"ח | ניגון קס"ט | ניגון ק"ע | ניגון קע"א | ניגון קע"ב | ניגון קע"ג | ניגון קע"ד | ניגון קע"ה חלק א': ניגון קע"ו | ניגון קע"ז | ניגון קע"ח | ניגון קע"ט | ניגון ק"פ | ניגון קפ"א | ניגון קפ"ב | ניגון קפ"ג | ניגון קפ"ד | ניגון קפ"ה | ניגון קפ"ו | ניגון קפ"ז | ניגון קפ"ח | ניגון קפ"ט | ניגון ק"צ | ניגון קצ"א | ניגון קצ"ב | ניגון קצ"ג | ניגון קצ"ד | ניגון קצ"ד | ניגון קצ"ה | ניגון קצ"ו | ניגון קצ"ז | ניגון קצ"ח | ניגון קצ"ט | ניגון ר' | ניגון ר"א | ניגון ר"ב | ניגון ר"ג | ניגון ר"ד | ניגון ר"ה | ניגון ר"ו | ניגון ר"ז | ניגון ר"ח | ניגון ר"ט | ניגון ר"י

חלק ב': ניגון רי"א | ניגון רי"ב | ניגון רי"ג | ניגון רי"ד | ניגון רט"ו | ניגון רט"ז | ניגון רי"ז | ניגון רי"ח | ניגון רי"ט | ניגון ר"כ | ניגון רכ"א | ניגון רכ"ב | ניגון רכ"ג | ניגון רכ"ד | ניגון רכ"ה | ניגון רכ"ו | ניגון רכ"ז | ניגון רכ"ח | ניגון רכ"ט | ניגון ר"ל | ניגון רל"א | ניגון רל"ב | ניגון רל"ג | ניגון רל"ד | ניגון רל"ה | ניגון רל"ו | ניגון רל"ז | ניגון רל"ח | ניגון רל"ט | ניגון ר"מ | ניגון רמ"א | ניגון רמ"ב | ניגון רמ"ג | ניגון רמ"ד | ניגון רמ"ה | ניגון רמ"ו | ניגון רמ"ז | ניגון רמ"ח | ניגון רמ"ט | ניגון ר"נ | ניגון רנ"א | ניגון רנ"ב | ניגון רנ"ג | ניגון רנ"ד | ניגון רנ"ה | ניגון רנ"ו | ניגון רנ"ז | ניגון רנ"ח | ניגון רנ"ט | ניגון ר"ס | ניגון רס"א | ניגון רס"ב | ניגון רס"ג | ניגון רס"ד | ניגון רס"ה | ניגון רס"ו | ניגון רס"ז | ניגון רס"ח | ניגון רס"ט | ניגון ר"ע | ניגון רע"א | ניגון רע"ב | ניגון רע"ג | ניגון רע"ד | ניגון רע"ה |ניגון רע"ו | ניגון רע"ז | ניגון רע"ח | ניגון רע"ט | ניגון ר"פ | ניגון רפ"א | ניגון רפ"ב | ניגון רפ"ג | ניגון רפ"ד | ניגון רפ"ה | ניגון רפ"ו | ניגון רפ"ז | ניגון רפ"ח | ניגון רפ"ט | ניגון ר"צ | ניגון רצ"א | ניגון רצ"ב | ניגון רצ"ג | ניגון רצ"ד | ניגון רצ"ה | ניגון רצ"ו | ניגון רצ"ז | ניגון רצ"ח | ניגון רצ"ט | ניגון ש' | ניגון ש"א | ניגון ש"ב | ניגון ש"ג | ניגון ש"ד | ניגון ש"ה | ניגון ש"ו | ניגון ש"ז | ניגון ש"ח | ניגון ש"ט | ניגון ש"י | ניגון שי"א | ניגון שי"ב | ניגון שי"ג | ניגון שי"ד | ניגון שט"ו | ניגון שט"ז | ניגון שי"ז | ניגון שי"ח | ניגון שי"ט | ניגון ש"כ | ניגון שכ"א | ניגון שכ"ב | ניגון שכ"ג | ניגון שכ"ד | ניגון שכ"ה | ניגון שכ"ו | ניגון שכ"ז | ניגון שכ"ח | ניגון שכ"ט | ניגון ש"ל | ניגון של"א | ניגון של"ב | ניגון של"ג | ניגון של"ד | ניגון של"ה | ניגון של"ו | ניגון של"ז | ניגון של"ח | ניגון של"ט | ניגון ש"מ | ניגון שמ"א | ניגון שמ"ב | ניגון שמ"ג | ניגון שמ"ד | ניגון שמ"ה | ניגון שמ"ו | ניגון שמ"ז

45px 45px 45px 45px 45px 45px 45px 45px 45px
פורטל נשיאי חב"ד פורטל גאולה ומשיח פורטל בית רבי פורטל תורת החסידות פורטל ימי חב"ד פורטל אישי חב"ד פורטל ניגוני חב"ד פורטל ספרות חב"ד פורטל תורת הנגלה