פתיחת התפריט הראשי

פאסטוויל היא עירה קטנה הנמצא במדינת איווה שבארצות הברית. בעירה זו נמצאת משחטה גדולה אשר סביבה נבנתה במקום קהילה חב"דית.

המשחטהעריכה

במקום נמצאת משחטה לבקר ועופות שהוקמה על ידי הרב שלום מרדכי רובשקין, הנקראת בשם "שור הבר". משחטה זו הוקמה בשל הצורך להפצת בשר כשר ברחבי ארצות הברית.

צוות השוחטים והבודקים כולם חסידי חב"ד. את הכשרות במקום נותן ארגון הכשרות CHK.

קהילהעריכה

בעקבות פתיחת המשחטה, נפתחה במקום קהילה קטנה המונה כמה עשרות משפחות.

במקום יש שני בתי כנסיות, כשהאחד חב"די ובו שוכן המקווה, והשני של חסידות סטרטין.

הישיבהעריכה

במקום פועלת גם ישיבת תומכי תמימים קטנה, בעלת צוות מוכשר וחסידי. מידי שנה בבין הזמנים מתקיימת בישיבה ישיבת קיץ.

צוות הישיבהעריכה

קישורים חיצונייםעריכה