פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

וכל קרני רשעים אגדע (ניגון)

(הופנה מהדף ניגון וכל קרני רשעים)

הניגון וכל קרני רשעים הינו ניגון ריקוד בעל שני בתים, מושר על שני פסוקים בתהלים (האחד מפרק ע"ה פסוק י"א והשני מפרק קל"ב פסוק י"ח): "וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק", "אויביו אלביש בושת ועליו יציץ נזרו".

ניגונים שחוברו על פרק התהילים של הרבי
אורך ימים · הרנינו לאלקים עוזנו · מזמור שיר ליום השבת · רועה ישראל האזינה · שיר מזמור לדוד · בך ה' חסיתי · כמופת הייתי לרבים · אבוא בגבורות · תרננה שפתי · כמופת הייתי לרבים · יפרח בימיו צדיק · ואלוקים מלכי מקדם · וכל קרני רשעים אגדע · נודע ביהודה אלוקים · אתה הא-ל עושה פלא · וינחם לבטח · ויבחר בדוד · ואנחנו עמך וצאן מרעיתך · וידעו כי אתה · אני אמרתי אלוקים אתם

באחד ההזדמנויות ביקש אדמו"ר הריי"צ מא' המסובים בהתוועדות שבאם יש לו שיתחיל ניגון "אש לוהבת" ("פלאם פייערדיגען") וניגנו "וכל קרני" בהתלהבות גדולה.

הרבי אמר על ניגון זה שזה ניגון הרחוק מעצבות ואפילו ממרירות[1]. ניגון זה הוא ניגון קס"א בספר הניגונים.

קישורים חיצוניםעריכה

הערות שוליים

  1. תורת מנחם תשי"ד עמ' 145 (171).