משתמש:שף ויתיב

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
אנן פועלי דיממא אנן

אנן פועלי דיממא אנן. יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מאכען ליכטיג די וועלט באור תורה. ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו - אליין דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים גרונטיקע מענטשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

היום יום, כ"ט טבת
תיבות משתמש
ישראל.jpg משתמש זה אינו מקבל כאמת מוחלטת את הדיעה הרווחת כאילו הרבי הוא מתנגד חריף לציונות. זאת מלבד רעיון האתחלתא דגאולה אליו הרבי התנגד בחריפות (אם כי בתשנ"ב ישנה משמעות מהרבי בדומה לרעיון זה).
ספר תורה של משיח.jpg משתמש זה מתפלל שביום י"ג בסיוון ה'תש"ף יתגלה סוף סוף הרבי שליט"א ויגאל אותנו מהגלות הנוראה הזאת, אך מתקשה להאמין שמישהו באמת מאמין או רוצה באמת את ההתגלות.
770.jpg משתמש זה הינו תושב שכונת המלך "כאן ציווה ה' את הברכה"
קול'ע חסידי.jpg דעתם של שאר העולם הינה, ברוב המקרים, "איפכא מסתברא" מדעתו של משתמש זה.
צפתי.jpg ‎חלק משנותיו של משתמש זה בישיבות חב"ד עברו עליו בצפת. הוא אינו גאה בזה, אך גם אינו מתבייש בזה.‏
דגל ישראל.jpg "ועל שהוצאתנו ה' אלוקינו מארץ חמדה טובה ורחבה".

שלום וברכה!

הסלוגן שלי הוא "אהוב אריסטו ואהוב אפלטון, אך האמת אהוב יותר מכולם".

אני סבור אשר אנציקלופדיה אמורה להיות מקבץ עובדות, ולא במה לפרשנויות. כמובן שאפשר להביא פרשנויות כמידע (היינו "עובדות א.ב.ג. התפרשו ע"י פב"פ כ-א.ב.ג."). אך כאשר פרשנות מוצגת כעובדה שאין עליה עוררין, אני מתחיל כבר להתעצבן...

בנוסף, אני דוגל מאוד בשיטה האומרת אשר חצי אמת הרי היא כשקר, וע"כ צריכים להביא את כל העובדות (כולל אלה אשר לא כ"כ "נוח" לנו איתם).

הנ"ל הוא חוץ מא) כשמדובר אודות "צארסקי פאמיליע" שצריך להפחית העיסוק בזה ככל האפשרי. ב) לא לכתוב פרטים אשר יכולים להזיק לאנשים אשר חיים איתנו כיום.

מ"חרם הקדמונים" אינני כ"כ מפחד, אך לה"ר על בנ"א חי זה איסור דאורייתא...

ככלל, אני נמנע לערוך או אף להציץ בערכים הנוגעים לעניני המחלוקת בחב"ד, כי א) ע"פ רוב ערכים אלו נוגדים את פרשנותי דלעיל למילה "אנציקלופדיה", ב) ערכים אלה - ממה שראיתי - הם חד-צדדיים בצורה מבהילה, ג) בודאי שאין זה מוסיף נחת לאבינו רוענו - כ"ק אדמו"ר שליט"א. הוספה לאחר זמן: את הנ"ל כתבתי בשעתו, לצערי לא עמדתי בזה.

מעניינים אותי בפרט עובדות על החסידים מהדורות הקודמים, כרגע אני עוסק במיוחד בתולדות החסידים מאחורי מסך הברזל. כל מי שיש לו ידע/מסמכים/תמונות שטרם פורסמו מתבקש בכל לשון של בקשה ליצור איתי קשר.

ערכים שבכוונתי לערוך

ערכים שבכוונתי לערוך, כל עזרה תתקבל בשמחה.

ערכים שבכוונתי לתקן

פתגמים חסידיים

רבותינו נשיאינו

אדמו"ר נ"ע

י.png ומה יהי' אם ילמדו חסידות שלש פעמים ביום? הלא לערנען חסידות העלפט אייך ניט, הערן חסידות העלפט אייך ניט! מ'דארף טאן, מ'דארף אליין טאן, מ'דארף זיך מעורר זיין און נאך אמאל מעורר זיין.

ושאל א': אז מ'גיסט וואסער אויף א שטיין אף שהאבן לא יעשה מאומה הוא נימוח? והשיב: כן הוא - אם הוא כאבן ממש, אבל אם אמור יאמר האבן: אני אבן, קילחו מים עלי שאהי' נימוח, ואני בעצמי לא אעשה מאומה, זאת לא!

י.png
– משיחת פורים תר"ס - חארקאוו

אדמו"ר שליט"א

י.png איצטער הערט זיך איין אידן, בכלל ביי חב"ד האט מען געמאנט אז מען דארף אליין טאן, ניט פארלאזן זיך אויף די רביים . . במילא אויב מ'טוט ניט אליין, איז וואס וועט העלפן וואס מ'גיט כתבים און מ'זינגט ניגונים און מ'זאגט לחיים.

דער רבי פלעגט אמאל זאגן: לייגט זיך ניט קיין פייגלאך אין בוזעם, מען דארף אליין מהפך זיין דעם שטות דלעו"ז און דער קאך פון נפש הבהמית אויף קדושה.

י.png
– השיחה הראשונה לאחר קבלת הנשיאות

מפי חסידים

זושא פויזנער

י.png אנחנו ידידי בית הרב? כן. חסידים? לא.

אוהבים את הרבי ונקפוץ מהגג בשבילו, אך חסידים? לא.

י.png
– זושא
י.png השאלה היא אם הרבי הוא שלנו

או שאנחנו של הרבי.

י.png
– זושא

האדמו"ר מקאצק

י.png "פיתחו לי כחודו של מחט" - שיהיה קטן ביותר, אבל שידקור... י.png
– לא זוכר

ר' מענדל

י.png מ'זינדיקט ניט און מ'וויינט ניט! י.png
– מפי ר' לייזר זילבר ע"ה

אריק שרון

י.png בכל הספד ישנם שלשה מרכיבים:
  1. המנוח.
  2. המנוח ואני.
  3. אני.
י.png
– מפי ר' עופר מיודובניק
500px-Decorative text divider 3.svg.png


דונאלד ג'יי טראמפ

י.png מעולם לא ביקשתי מחילה מהקב"ה, אם עיוותתי את הדרך - אני משתדל לתקן! י.png
– ויקיקליפה

תנ"ך

דוד המלך

י.png ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו, וליבם לא נכון עמו לא נאמנו בבריתו. י.png
– תהלים עח
י.png ויאמינו בדבריו ישירו תהילתו, מיהרו שכחו מעשיו לא חיכו לעצתו. י.png
– תהלים קו