פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

שף ויתיב

הצטרף ב־19 בספטמבר 2016

משתמש זה היה פעיל פעם, הוא הפחית מפעילותו בעקבות התנכלויות של אחד ממפעילי המערכת, הוא חשב לחזור לפעילות בסיוון תש"פ, אך נמנע בעקבות התערבויות חוזרות ונשנות בדף המשתמש שלו. היו שלום!